Ανακοινώσεις

Ετήσιο συνέδριο EDEN 2021

Το εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση υποστηρίζει φοιτητές για να παρουσιάσουν μέρος από την εργασία τους στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει η EDEN. 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr