Ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 144/12-6-2003, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  και εξυπηρετεί κύριες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα:  της πληροφορικής, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση ΤΠΕ,  και της επιστημονικής έρευνας (Μεθοδολογία-Ανάλυση- Αποτελέσματα).  

 


Πολυξένη (Τζένη) Παγγέ
Πολυξένη (Τζένη) Παγγέ

Διευθύντρια

Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα". Διευθύντρια του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση.
Βιογραφικό Σημείωμα

    jpagge@uoi.gr
  • 2ος Όροφος, Κτίριο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Ευγενία Τόκη
Ευγενία Τόκη

Συνεργαζόμενο μέλος

Ευάγγελος Ευαγγέλου
Ευάγγελος Ευαγγέλου

Συνεργαζόμενο μέλος

Αντώνης Λιοναράκης
Αντώνης Λιοναράκης

Συνεργαζόμενο μέλος

    alionar@eap.gr
  • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών - ΕΑΠ
Βασίλης Λουκάς
Βασίλης Λουκάς
Alina Degteva
Alina Degteva

Μέλος - Υποψήφια Διδάκτορας

Μαρία Κονταξή
Μαρία Κονταξή

Μέλος - Υποψήφια Διδάκτορας

Βασιλική Μαγγλάρα
Βασιλική Μαγγλάρα

Μέλος - Υποψήφια Διδάκτορας

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr