Ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 144/12-6-2003, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  και εξυπηρετεί κύριες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα:  της πληροφορικής, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση ΤΠΕ,  και της επιστημονικής έρευνας (Μεθοδολογία-Ανάλυση- Αποτελέσματα).  

 


Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr