Ανακοινώσεις

Προηγούμενο Επόμενο

Διεθνής εκπροσώπηση

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Διεθνές Θερινό Σχολείο Βιώσιμου Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022 εξ Αποστάσεως και από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 δια ζώσης στους χώρους του Πολυτεχνείου της Ανκόνα (Università Politecnica delle Marche). Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου AI-NURECC PLUS και στόχο είχε να εισάγει τους συμμετέχοντες στην καλύτερη κατανόηση των τουριστικών δυνατοτήτων μιας περιοχής, να αναπτύξουν νέες ιδέες για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να εκπαιδευτούν σε πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων κρίσεων όπως αυτή της πανδημίας του Covid-19.

Στο Θερινό Σχολείο συμμετείχαν 34 νέες και νέοι από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είχαν εμπειρία στο μάρκετινγκ και τον τουρισμό.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr