Ανακοινώσεις

Ομιλία καθηγητή Seamus O' Tuama

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2020-2021, 

έχει προσκληθεί 

Ο Καθηγητής  Seamus O’ Tuama, από το  Cork University της Ιρλανδίας (http://research.ucc.ie/profiles/T003/sotuama)

Για να  μιλήσει διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ στις 14 Μαΐου 2021, στις 12 το μεσημέρι (10 am Irish time)
 
Το Θέμα της ΟΜΙΛΙΑΣ του είναι: Learning Cities

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr