Ανακοινώσεις

American Journal of Education and Information Technology

Η διευθύντρια του εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση έχει οριστεί μέλος της συντακτικής ομάδας του American Journal of Education and Information Technology. Περισσότερες για την κατάθεση άρθρων επισκεφτείτε το σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr