Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας (ΕΕΝ) έχει ξεκινήσει και η EUSAIR έχει προγραμματίσει ένα πλήθος σημαντικών δραστηριοτήτων.

Για το σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός δικτυακός τόπος που παρέχει τη δυνατότητα στους νέους που ζουν, μαθαίνουν και εργάζονται στην Ευρώπη να παρακολουθούν τις ευκαιρίες και τις πρωτοβουλίες που τους ενδιαφέρουν.

Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει μια ειδική ενότητα με ειδήσεις που αφορούν τη νεολαία.

Η ιστοσελίδα θα σας επιτρέψει σύντομα να υποβάλετε τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσετε ΕΔΩ.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr