Επιστημονικό Έργο

Διδακτικό υλικό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Διδακτικά Βιβλία
  • Μακρής, Π., & Παγγέ, Τ. (1996, 1998, 2001). Πληροφορική για Νηπιαγωγούς 1-3η έκδ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδακτικό Βιβλίο για τους Φοιτητές του ΠΤΝ.
  • Παγγέ, Τ. (2005). Εισαγωγή στην Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL, Εκδόσεις ΠΕΡΣΟΝΑΛ
  • Παγγέ, Τ. (2005). Το διαδίκτυο στην Εκπαίδευση, Θέματα Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας, Εκδόσεις ΠΕΡΣΟΝΑΛ.
  • Παγγέ, Τ. (2009). Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Επανέκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη, Εκδόσεις Θεοδωρίδη για το Παν/μιο Ιωαννίνων
  • Παγγέ Τ.  (2016). εκπαιδευτική Τεχνολογία και εφαρμογές διαδικτύου, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ

 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr