Επιστημονικό Έργο

Δημοσιευμένο Έργο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Επιμέλεια κειμένων (ΒΙΒΛΙΩΝ - ΤΟΜΩΝ)
 • Κατσάνος, Δ. – Παγγέ, Τ. (2008). Η κοινή αρχιτεκτονική κληρονομιά των αρχοντικών σπιτιών Ελλάδος και Νοτίου Αλβανίας Εκδ. Παν Ιωαννίνων , Επιμέλεια έκδοσης –μέλος της Επιστημονικής Συντ. Επιτροπής.
Επιμέλεια Τόμων Πρακτικών Συνεδρίων
 • Παγγέ, Τ. & Λεοντίτσης, Α. (2001). Επιμέλεια Πρακτικών Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Τροχαία Ατυχήματα Ιωάννινα Οκτ. 2000, Εκδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σεπτ. 2002.

 • Παγγέ, Τ. (2002). Επιμέλεια Πρακτικών Ευρωπαϊκού Συνεδρίου “elearning and continuing education”, Σεπτ. 2001, Εκδ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 • Παγγέ, Τ. (2004). Επιμέλεια Προγράμματος Συμποσίου με θέμα ‘Πολιτισμός και Τεχνολογία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης’, Ιωάννινα Δεκ. 2003, (Τα Πρακτικά είναι σε ηλεκτρονική μορφή). http://www.uoi.gr/schools/early-childhood/NTlab/ symposium_ctg/index.html.

 • Παγγέ, Τ. & Kυριαζής, Τ. (2006). Πρακτικά από Διεθνές Συμπόσιο «Lifelong Learning Accreditation of Prior Experiential Learning / Current issues in Greece», (Αθήνα, Μάιος 2006)

 • Παγγέ, Τ. & Λεοντίτσης, Α. (2008). Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδρίου «Διασυνοριακή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Ιστορική και Πολιτιστική Κληρονομιά», (Ιωάννινα Οκτ. 2008).

 • Επιμέλεια Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου HSSS (2008). «Συστήματα διαχείρισης Πληροφοριών» (Ιωάννινα, 2008).

 • Επιμέλεια Πρακτικών Συμποσίου με θέμα Μουσική έκφραση και Δημιουργία, (Πρέβεζα,25-3-2012)

Ερευνητικές εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές
 • Manoussakis, Μ., Tzioufas, A. G., Pange, P. J. E., Moutsopoulos, H. M. (1986). Serological profiles in subgroups of patients with Sjogren's syndrome. Scand. J. Reumatology, suppl. 61 :89-92.

 • Manoussakis, M. N., Tzioufas, A. G., Sillis, M. P., Pange, P. J. E. (1987). High prevalence of anti-cardiolipin and other autoantibodies in a healthy elderly population, Clin. Exp. Immunology, 69: 557-565.

 • Tsimoyiannis, Ε., Lekkas, E., Paizis, J., Boulis, S., Pagge, J., Kotoulas, O. (1990). Prevention of peritoneal adhesions in rats with trimetazidine, Acta Chir Scand, 156: 771-774.

 • Tsimoyiannis, E., Tsimoyiannis, J., Lekkas, Ε., Betsios, J. P., Pange, J., Kotoulas, O. (1993). Role of oxygen radicals in experimental acute pancreatitis induced by closed duodenal lοοp, Hellenic Journal of Gastroenterology, 6: 27-34.

 • Pange, J. & Kontozisis, D. (2001). Introducing Computers to Kindergarten Children Based on Vygotsky’s Theory about Socio-Cultural Learning: The Greek Perspective. Information Technology in Childhood Education Annual, 2001(1), 193-202. Norfolk, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved April 28, 2022 from https://www.learntechlib.org/primary/p/8489/

 • Pange, J. (2003). Teaching Probabilities and Statistics to Preschool Children. Information Technology in Childhood Education Annual, 2003(1), 163–172.

 • Pange, J., & Talbot, M. (2003). Literature survey and children’s perception on risk. ZDM - International Journal on Mathematics Education. Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/BF02655740

 • Leontitsis, A., Pange, J., & Bountis, T. (2003). Large noise level estimation. International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, 13(8), 2309–2313. https://doi.org/10.1142/S0218127403007965

 • Leontitsis, A., Bountis, T., & Pagge, J. (2004). An adaptive way for improving noise reduction using local geometric projection. Chaos, 14(1), 106–110. https://doi.org/10.1063/1.1622354  

 • Pange, J. (2004). How Often do Pre-School Teachers in Greece Use Nt and ICT in Their Classrooms? A Study of Continuing Education Needs. Journal of Adult and Continuing Education, 10(1), 57–65. https://doi.org/10.7227/jace.10.1.6

 • Leontitsis, A., & Pange, J. (2004). Statistical significance of the LMS regression. Mathematics and Computers in Simulation, 64(5), 543–547. https://doi.org/10.1016/j.matcom.2003.10.004

 • Pange, J. (2004). Case studies for e-learning in Greece, Courses for adult preschool teachers in Greece. Local courses delivered by peripatetic university professors. The case of teaching new technologies. 

 • Παγγέ, Τ. (2005). Τυπική, Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα, e-publication, Case study. https://equipe.up.pt › Casestudies › Ioannina_GR

 • Pange, J. (2005). Teaching about New technologies to preschool teachers, e-publication, Case study https://equipe.up.pt/RESOURCES/Casestudies/sg2ioannina.pdf

 • Leontitsis, A., Kontogiorgos, D., & Pagge, J. (2006). Repel the swarm to the optimum! Applied Mathematics and Computation, 173(1), 265–272. https://doi.org/10.1016/j.amc.2005.04.004

 • Παγγέ, Τ. (2006). Υπηρεσίες του Internet και η διδακτική αξιοποίησή τους από εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικία. Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17742

 • Pange, J., Leontitsis, A. & Kuluktsis, G. (2006). Is e-Learning offering a new learning Model? A Comparative Study in a University and HE Institutes in Greece EULLEARN e-publication, Case study 5.6

 • Bokova, I., Soulioti, E. & Pange, J. (2006). Comparative study of some distance education aspects in the EEC country, Greece and the candidate country for EEC Bulgaria, JACE, 203-212. https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17922

 • Pange, J. (2007). Is e-Learning offering a new learning model? The case study of a Greek University Open Education. The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 3(2) https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/17892

 • Bokova, I., Soulioti, E. V., & Pange, J. (2007). A Comparative Study of Distance Education in Greece and Bulgaria. Journal of Adult and Continuing Education, 13(2), 203–212. https://doi.org/10.7227/JACE.13.2.7
 • Leontitsis, A., & Pagge, J. (2007). A simulation approach on Cronbach’s alpha statistical significance. Mathematics and Computers in Simulation, 73(5), 336–340. https://doi.org/10.1016/j.matcom.2006.08.001

 • Leontitsis, A., & Pange, J. (2007). An integrated model for the correlation integral. Fluctuation and Noise Letters, 7(1). https://doi.org/10.1142/S0219477507003672

 • Nikiforidou, Z., & Pange, J. (2008). Risk-taking in preschoolers. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 43, 3-4, pp. 688-688.
 • Nikiforidou, Z., & Pange, J. (2010). The notions of chance and probabilities in preschoolers. Early Childhood Education Journal, 38(4), 305–311. https://doi.org/10.1007/s10643-010-0417-x

 • Toki, E. I., & Pange, J. (2010). E-learning activities for articulation in speech language therapy and learning for preschool children. In Procedia - Social and Behavioral Sciences (Vol. 2, pp. 4274–4278). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.678

 • Nikiforidou, Z., & Pange, J. (2010). “Shoes and squares”: A computer-based probabilistic game for preschoolers. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 2(2): 3150–3154. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.480

 • Nikiforidou, Z., & Pange, J. (2010). Teachers’ evaluation of preschool educational software: The case of probabilistic thinking. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 9, 537–541. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.193

 • Nikiforidou, Z., Lekka, A., & Pange, J. (2010). Statistical literacy at University level: The current trends. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 9, 795–799. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.236

 • Panagiotakou, C., & Pange, J. (2010). The use of ICT in preschool music education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3055–3059. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.464 

 • Pange, J., Lekka, A., & Toki, E. I. (2010). Different learning theories applied to diverse learning subjects a pilot study. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 9, 800–804. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.237

 • Toki, E. I., & Pange, J. (2010). The design of an expert system for the e-assessment and treatment plan of preschoolers’ speech and language disorders. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 9, 815 – 819. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.240

 • Toki, E. I., & Pange, J. (2010). E-learning activities for articulation in speech-language therapy and learning for preschool children. In Procedia - Social and Behavioral Sciences 2(2), 4274 – 4278. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.678

 • Toki, E. I., & Pange, J. (2011). Evaluation of online presence and further training through the websites of the Departments of Higher Education. Education and teacher training theoretical and educational approaches, 462-471.
 • Nikiforidou, Z., Pange, J., & Chadjipadelis, T. (2012). Risk Literacy in Early Childhood Education Under a Lifelong Perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 4830–4833. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.343 

 • Toki, E. I., Pange, J., & Mikropoulos, T. A. (2012). An online expert system for diagnostic assessment procedures on young children’s oral speech and language. In Procedia Computer Science 14, 428–437.   https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.049

 • Toki, E. I., & Pange, J. (2012). Traditional and computer-based evaluation of preschoolers’ oral language in Greek–A review of the literature. Sino-US English Teaching, 9(1), 840-845.

 • Toki, E.I., & Pange, J. (2013). Social Learning Theories as tools for learning in an ICT educational system. The Online Journal of New Horizons in Education, 3(1), 53-55.
 • Nikiforidou, Z., Pange, J., & Chadjipadelis, T. (2013). Intuitive and Informal Knowledge in Preschoolers’ Development of Probabilistic Thinking. International Journal of Early Childhood, 45(3), 347–357. https://doi.org/10.1007/s13158-013-0081-6

 • Dogoriti, E., Pange, J. and S. Anderson, G. (2014), "The use of social networking and learning management systems in English language teaching in higher education", Campus-Wide Information Systems, 31(4), 254-263. https://doi.org/10.1108/CWIS-11-2013-0062

 • Sypsas, A., & Pange, J. (2014). Webinars and Social Network in Distance Learning: Students’ Views. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 4(7), 953–964. https://doi.org/10.9734/bjesbs/2014/8556

 • Liu, X., Toki, E. I., & Pange, J. (2014). The Use of ICT in Preschool Education in Greece and China: A Comparative Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112, 1167–1176. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1281

 • Toki, E. I., Zakopoulou, V., & Pange, J. (2014). Preschoolers’ learning disabilities assessment: New perspectives in computerized clinical tools. Sino-US English Teaching, 11(6), 401-410.

 • Liu, X., & Pange, J. (2015). Early childhood teachers’ perceived barriers to ICT integration in teaching: a survey study in Mainland China. Journal of Computers in Education, 2(1), 61–75. https://doi.org/10.1007/s40692-014-0025-7

 • Liu, X., Xu, Y., & Pange, J. (2016). Teachers’ use of PowerPoint in kindergarten: An empirical investigation in China. Education and Information Technologies, 21(2), 425–441. https://doi.org/10.1007/s10639-014-9330-z

 • Kevork, I. S., Pange, J., Tzeremes, P., & Tzeremes, N. G. (2017). Estimating Malmquist productivity indexes using probabilistic directional distances: An application to the European banking sector. European Journal of Operational Research, 261(3), 1125–1140. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.03.012

 • Toki, E. I., Fakitsa, P., Drosos, K., Pange, J., Siafaka, V., Karampas, A., & Petrikis, P. (2018). Pragmatics Communication Deficiencies and the Role of Gamification. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, 22(2), 73–88. https://doi.org/10.15405/ejsbs.232

 • Degteva, A., Pange, J., & Christou, P. (2020). The use of ICTs for teaching environmental courses in GREECE and RUSSIA. Norwegian Journal of Development of the International Science, 43(3), 35-38.

 • Toki, E. I., Fakitsa, P., Plachouras, K., Vlachopoulos, K., Kalaitzidis, N., & Pange, J. (2021). How does noise pollution exposure affect vocal behavior? A systematic review. AIMS Medical Science, 8(2), 116–137. https://doi.org/10.3934/medsci.2021012 

 • Madleňák, R., D’Alessandro, S. P., Marengo, A., Pange, J., & Neszmélyi, G. I. (2021). Building on Strategic eLearning Initiatives of Hybrid Graduate Education a Case Study Approach: MHEI-ME Erasmus+ Project. Sustainability, 13(14). https://doi.org/10.3390/su13147675

 • Spatioti, A. G., Kazanidis, I., & Pange, J. (2022). A Comparative Study of the ADDIE Instructional Design Model in Distance Education. Information, 13(9), 402. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/info13090402
Ερευνητικές εργασίες σε Ελληνικά Περιοδικά με κριτές
 • Δημολιάτης, Γ., & Παγγέ-Λέκκα, Τ. (1991). Η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα και η επίπτωσή τους στον μέσο όρο ζωής των Ελλήνων. Παράδοση και Πολιτισμός, 104-111.

 • Παγγέ, Τ. (1997). Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Νηπιαγωγείο μέσω εφαρμογών πολυμέσων: Μια Εφαρμογή. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1, 111–119. https://doi.org/10.12681/jret.942  

 • Παγγέ, Τ. (1997). Να υπάρχουν Η/Υ στο Νηπιαγωγείο; Σύγχρονη Εκπαίδευση: Τρίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 93, (σελ. 82-84)

 • Παγγέ, Τ. (1998). Τα παραμύθια σε video και βιβλία. Τι προτιμούν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου; Σύγχρονη Εκπαίδευση, 100, 164-168. 

 • Παγγέ, Τ. (2000). Τι γνωρίζουν τα νήπια για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Σύγχρονη Εκπαίδευση, 110, 106-109. 

 • Σεντελέ, Α. & Παγγέ, Τ. (2002). Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εκπαιδευτικό εργαλείο στις στρατηγικές μάθησης και μελέτης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 123, 117-121. 

 • Σιόζος Ι. & Παγγέ, T. (2002). Η Στατιστική στο Δημοτικό Σχολείο. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 32, 34-37. 

 • Παγγέ, Τ. (2004). Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση. Ηπειρωτικά Γράμματα, Τεύχος Ι, Χρονιά Α΄, 85-92. 

 • Σουλιώτη, Ε. & Παγγέ, Τ. (2004). Διαθεματική προσέγγιση και διδασκαλία. Η μέθοδος Project. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, 112, 40-50. 

 • Σουλιώτη, E. & Παγγέ, Τ. (2005). Διαθεματικές προεκτάσεις στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας: Πρακτικές εφαρμογές με τη χρήση της μεθόδου Project και των Νέων τεχνολογιών. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, 75-76, 8-20. 

 • Παγγέ, T. (2007). To internet και οι υπηρεσίες του: Η διδακτική αξιοποίηση τους από εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3, 73–80. https://doi.org/10.12681/jret.966 

 • Παγγέ, Τ. & Νικηφορίδου, Ζ. (2008). Οι πιθανοί συνδυασμοί στο Νηπιαγωγείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 65, 42-44.

 • Κολιός, Ν., Πλακίτση, Κ., Παγγέ, Π., Καλδρυμίδου, Μ., Σπυράτου, Ε., Μανώλη, Β., & Ραπανάκης, Π. (2010). Δημιουργία αλληλεπιδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών: Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο «Περιβάλλον - Η προστασία του δάσους». Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 2010 (32-33) (σελ. 65 - 73). http://pc204.lib.uoi.gr/serp/index.php/serp/article/view/97
 • Παναγιωτάκου, Χ., & Παγγέ, Τ. (2011). Η διδακτική της μουσικής με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4, 25-36. doi:http://dx.doi.org/ 10.12681/jret.8702  

 • Νικηφορίδου, Ζ., & Παγγέ, Τ. (2012). Οι έννοιες του πιθανού και του «δίκαιου» σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από σενάρια επίλυσης προβλημάτων. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5, 76-87. doi:http://dx.doi.org/ 10.12681/jret.8677  

 • Παγγέ, Α., & Παγγέ, Τ. (2012). Ο Σημασιολογικός Ιστός και η Συμβολή του στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5, 88-101. doi:http:// dx.doi.org/10.12681/jret.8680 

 • Σύψας, Α., Λέκκα, Α. & Παγγέ, Τ. (2013). Εκπαιδευτικά παιχνίδια με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης παιδιών. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 6, 267–279. https://doi.org/10.12681/jret.764 

 • Σιόλου, Ε., Λέκκα, Ά., Σακελλαρίου, Μ., & Παγγέ, Τ. (2014). Διδασκαλία εννοιών πιθανοτήτων και στατιστικής σε εφήβους με νοητική υστέρηση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 487–494. https://doi.org/10.12681/icw.17998

 • Dromantienė, L., Indrašienė, V., Pange, J., & Bielskytė - Simanavičienė, E. (2015). The main aspects of the application of educational technologies in the study process. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 8, 39–55. https://doi.org/10.12681/jret.9081

 • Γκέκα, Π., & Παγγέ, Π. (2017). Οι ΤΠΕ μπορούν να αναβαθμίσουν τις Δημόσιες Σχέσεις των ΑΕΙ;. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10(1), 98-107. doi:http://dx.doi.org/10.12681/jret.10477

Δημοσιεύσεις (Σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων)
 • Pange, P. J. E. & Lekkas E. T. (1987). An analysis of road traffic accidents in Greece. Proceedings of 46th Session of ISI, ISI 343-344, (Tokyo, Japan).

 • Manoussakis, M. N., Tzioufas, A. G., Silis, M. P., Pange, P. J., Goudevenos, J., & Moutsopoulos, H. M. (1987). High prevalence of anti-cardiolipin and other autoantibodies in a healthy elderly population. Clinical and experimental immunology, 69(3), 557–565

 • Manoussakis, M., Pange, P., & Moutsopulos, H. (1988). The autoantibody profile in Sjögren’s syndrome. Terapevticheskii Arkhiv, 60(4), 17—20.

 • Pange-Lekkas, P. & Lekkas, E. (1991). Α recent study of traffic accidents in Greece, 48th Session of the ISI, ISI Proceedings, 231-232, (Cairo, Egypt).

 • Pange, J., Lekkas, E. & Maipa, V. (1993). Deaths from traffic accidents, 49th Session of the International Statistical Institute, Florence, ISI Proceedings, 279-280, (Italy).

 • Pange, J. (1995). Statistics computers and Education, 50th Session of ISI, ISI proceedings 957-958.

 • Pange, P.-J., Konstantinou, C. & Talbot, M. (1997). Applied statistical methods to Pedagogical data, Proceedings of the 51st Session of ISI, Istanbul, 57-58. (Turkey).

 • Pange, J. (1997). Books and vidéo for Young children, Forum International de Chercheurs, Les Jeunes et les medias, demain, problematiques et perspectives, Unesco, Chroniques de Forum No 4, Proceedings, A/2/2/1-3, (Paris, France).

 • Pange, P. (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια) (1998). Using new technologies in the teaching of SPSS, Proceedings οf ICOTS-5, Singapοre, 831-834 https://iase-web.org/documents/papers/icots5/Topic7d.pdf?1402524957

 • Pange, J. & Kontozisis D. (1999). Teaching new technologies to preschool teachers, ICDE -99, CD-ROM of Proceedings, (Vienna, Austria).

 • Pange, J. (1999). How to teach statistics to a life-long learning group of school teachers, Proceedings of International Statistical Institute (ISI), Helsinki, 22-24. http://www.stat.fi/isi99/proceedings/frame-content.html.

 • Παγγέ, Τ. (2000). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διασύνδεση 'Διασποράς' 'Κέντρου', 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Ο Ελληνισμός της Διασποράς - Τα προβλήματα της Νέας Γενιάς, Κώς, 4-6 Αυγούστου, Πρακτικά Συνεδρίου, 109-114. 

 • Pange, J. (2000). A distance learning experiment in teaching programming languages, EDEN, 4th Open Classroom Conference, Proceedings, 267-269, (Barcelona, Spain, 19-21 November).

 • Pange, J. (2001). Teaching about new technologies to preschool teachers, Διεθνές Συνέδριο, ‘Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση’, Πρακτικά, 372-378.

 • Pange, J. & Chatzjipadelis, T. (2001). Continuing Education of WS in Greece, 53rd Session of ISI, Korea, Electronic Proceedings of ISI, (22-29, August) https://www.isi-web.org/isi.cbs.nl/iamamember/CD2/pdf/553.PDF

 • Pange, J. (2002). News-groups and teaching statistics. Are they useful?, ICOTS 6, "Developing a Statistically Literate Society", Electronic Prοceedings, (Cape Town, South Africa, 7 - 12 July 2002). (Προσκεκλημένη ομιλήτρια) https://iase-web.org/Conference_Proceedings.php?p=ICOTS_6_2002

 • Pange, J. (2002). Can we teach probabilities to young children using educational material from the Internet?, Electronic Proceedings, ICOTS6, "Developing a Statistically Literate Society", Electronic Prοceedings, 209-213, (Cape Town, South Africa, 7 - 12 July 2002), https://iase-web.org/documents/papers/icots6/10_81_pa.pdf?1402524959

 • Leontitsis, A., Siriopoulos, C., Lathiras, P. & Pange, J. (2002). Robust estimation and recursive correction of calendar effect of financial time series. Ε-Proceedings of ‘The 2002 European Applied Business Research Conference’, CD of proceedings, Article 208, (Rothenburg, Germany, 17 –21 June).

 • Papadopoulou, M., Pange, J. & Tsolakidis C. (2003). Archives, Museums and Libraries: Dynamic Systems for co-operation in education, through collection and dissemination of qualitative information. Ε-Proceedings of 12th EDEN annual Conference Rodos, Session F4, 601-606. https://eden-europe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Annual_2003-Rhodes_Proceedings.pdf

 • Leontitsis, A., Daskagianni, C. & Pange, J. (2004). New technologies in the Greek kindergartens as learning and communication tools. ED-MEDIA conference. https://www.learntechlib.org/p/12090/

 • Pange, J., Leontitsis, A. & Sioga, E. (2004). Are the Greek Preschool teachers able to use distance learning technologies? Proceedings of ITHET BOGAZICI University TURKEY, 311-312

 • Leontitsis, A. & Pange, J. (2004). WSMA: In-between the weighted and the simple moving average. In Proceeding of 17th Annual pan-Hellenic conference on statistics Greek Statistical Institute (σελ. 519-526). https://esi-stat.gr/wp-content/uploads/2019/03/17ο-Περιεχόμενα-Πρακτικών.pdf

 • Pange, J. (2005). Educating Greek preschool teachers in copyright and intellectual property. E- Proceedings of HSSS, ΠΕ04Δ5, 1-4. http://www.hsss.gr/2005tripoli/program.html

 • Pange, J. (2005). ‘Adult education – the case of preschool teachers in Greek education.’ In A. Lionarakis (ed.), Proceedings of the 3rd International Conference in Open and Distance Learning: applications of pedagogy and technology, 2, 222 - 226. Athens: Propobos.

 • Toki, E. & Pange, J. (2006). A comparative study of two learning methods: Collaborative learning versus Nearest Neighbor Learning. In Freddy Malpica, Andres Tremante, Friedrich Welsch (eds) Proceedings of 4th International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications, I, 184, 20 - 23 July 2006, Orlando, USA. 

 • Pange, J. (2006). Assessing and educating preschool teachers on probability concepts in the classroom. In A. Rossman & B. Chance (Eds.), Proceedings of the Seventh International Conference on Teaching Statistics, In A. Rossman, B. Chance (Eds.), Proceedings of Seventh International Conference on Teaching of Statistics. Brasil: International Association for Statistical Education. https://iase-web.org/documents/papers/icots7/3H2_PANG.pdf?1402524964 

 • Dova, M., Pange, A. & Pagge, J. (2006). The role of online games in teaching probabilities to preschoolers. (Poster) Proceedings of Seventh International Conference on Teaching of Statistics. Brasil: International Association for Statistical Education. https://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/17/poster/P54_Dova.pdf 

 • Pange, A., Dova, M. & Pange, J. (2006). The use of ICTs in early childhood studies. Proceedings of International Conference on Information and Communication Technologies in Education (ICICTE 2006), 319-323, 6-8 July 2006, Rhodes, Greece.

 • Pange, J. (2006). (Keynote Speaker). APEL and LLL in Greece,  Πρακτικά από Διεθνές Συμπόσιο «-Lifelong Learning Accreditation of Prior Experiential Learning / Current issues in Greece-», (Αθήνα, 2006).

 • Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2007). Sample space and the structure of probability combinations in preschoolers. In D. Pitta-Pantazi & G. Philippou (Eds.), Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research  in Mathematics Education, pp. 782-790, 22-26 February 2007,  Larnaca, Cyprus. http://www.mathematik.tu-dortmund.de/~erme/CERME5b/index.php 

 • Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2007). Can probability combinations/ estimations be assessed in preschoolers with the use of computers (powerpoint)?  The Proceedings of the ISI/IASE Satellite on Assessing Student Learning in Statistics, Guimarães, Portugal. https://iase-web.org/documents/papers/sat2007/Nikiforidou_Pange.pdf?1402524994 

 • Pange, Α., Toki, E. I. &  Pange, J. (2008). Are University Students Ready For M-Learning? A Pilot Study In Greece. In Inmaculada Arnedillo Sánchez, Pedro Isaías (Eds) Proceedings of the IADIS International Conference on Mobile Learning 2008, 11-13  April 2008, Algarve, Portugal. http://www.iadisportal.org/digital-library/iadis-international-conference-mobile-learning-2008/Page-2 

 • Nikiforidou, Z., & Pange, J. (2009). Does the nature and amount of posterior information affect preschooler’s inferences? In V. Durand-Guerrier, S.Soury-Lavergne, & F. Arzarello (Eds.), Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 388 - 393. 28 January - 1 February 2009, Lyon, France. http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/cerme6/cerme6.pdf 

 • Leontitsis, Α., Lekkas, Ε. & Pange, J., (2009). A simulation approach on Cronbach’s alpha statistical significance. In Proceedings of Mathematical and Information Technologies-MIT 2009, 27-31 August 2009, Βudva, Montenegro. http://mit.rs/2009/vodic.pdf 

 • Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2009). The structure and quality assurance in LLLU and other training institutions in Czech Republic, Greece, Finland and France: a comparative survey (poster). Proceedings of 37th EUCEN European Conference: Transforming the University into a Life Long Learning University, 26-28 March 2009, Louvain, Belgium. https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/psp/documents/5._Posters.pdf 

 • Toki, E. I., Pange, A. & Pange, J. (2009). The necessity of ICT literacy in Undergraduate Educational Departments students. In A. Méndez Vilas, A. Solano Martín, J. Mesa González, & J. A. Mesa González (Eds.), Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education: The proceedings of 5th International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education (Vol. 2, pp. 1437-1441), Formatex, 22-24 April 2009, Lisbon, Portugal.

 • Toki, E. I. & Pange, J. (2009). Exploiting the possibility of online courses for speech and language therapy and learning. In Lionarakis, A. (Eds.) Proceedings of 5th International Conference in Open & Distance Learning 27-29 November, 2009- Athens, Greece. A Publication of the Hellenic Network of Open & Distance Education, vol. D, part B,  pp270-275, ISBN: 978-960-87597-1-8, ISSN 1792-10074.

 • Koulouktsis, I., Toki, E.I. & Pange, J. (2010). The exploitation of blogs in the educational process [in Greek: Η αξιοποίηση των Ιστολογίων (blogs) στην εκπαιδευτική διαδικασία]. Proceedings of the 2nd International Conference of Early Childhood Education "Advances in Early childhood Education”, 22- 24 October 2010, Ioannina, Greece.

 • Toki, E. I. & Pange, J. (2010). Traditional and Computer-Based evaluation of preschoolers’ oral language in Greek - A review of the literature. Proceedings of the 3rd edition of the “ICT for Language Learning”, 11-12 November 2010, Florence, Italy. https://conference.pixel-online.net/conferences/ICT4LL2010/common/download/Proceedings_pdf/IBL07-Toki,Pange.pdf

 • Panagiotakou, C., & Pange, J (2010). The Use of ICT in Preschool Music Education. Proceedings World Conference on Educational Sciences (WCES 2010): Innovation and Creativity, 4–8 February 2010, Istanbul, Turkey. http://file.siam2web.com/natcha/wces/2010531_32618.pdf 

 • Toki, E. I., & Pange, J (2010). E-Learning Activities for Articulation in Speech Language Therapy and Learning for Preschool Children. Proceedings World Conference on Educational Sciences (WCES 2010): Innovation and Creativity, 4–8 February 2010, Istanbul, Turkey. http://file.siam2web.com/natcha/wces/2010531_32618.pdf

 • Nikiforidou, Z., & Pange, J (2010). “Shoes and Squares”: A Computer-Based Probabilistic Game for Preschoolers. Proceedings World Conference on Educational Sciences (WCES 2010): Innovation and Creativity, 4–8 February 2010, Istanbul, Turkey. http://file.siam2web.com/natcha/wces/2010531_32618.pdf

 • Toki, E. I. & Pange, J. (2010). Self-evaluation and nearest neighbour learning as tools for learning in an ICT educational system. In Proceedings of the 6th National & International HSSS Conference “Systemic Approaches in Social Structures”, 23 - 26 June, 2010, Mitilini, Greece.

 • Pange, A. , Pange, J. (2011). 'Is E-learning Based On Learning Theories? A Literature Review'. World Academy of Science, Engineering and Technology, Open Science Index 56, International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 5(8), 932 - 936.

 • Pange, J., Toki, E. I. & Lekka, A. (2011). Distance learning: a myth or a necessity for educators? In Heling Huai, Piet Kommers, Ji-ping Zhang and Pedro Isaías (Eds) Proceedings of IADIS International Conference on International Higher Education (IHE 2011),  80-84, 8 - 10 December 2011, Shanghai, China. https://www.researchgate.net/publication/258918706_Distance_learning_a_myth_or_a_necessity_for_educators 

 • Papaioannou, A.; Pange, A.; Toki, E. & Pange, J. (2011). Newspapers in Lifelong Learning Settings (Οι εφημερίδες στο Πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης). Proceedings of 6th International Conference in Open and Distance Learning, 6(2Β), 4-6 November 2011, Loutraki, Greece. DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.671

 • Toki, E. I., Pange, J., Zakopoulou, V. & Ziavra, N. (2011). Learning Disabilities: Two Innovative Methods in Diagnosis at an early stage in Greece and the possibility of online technology. Proceedings of International Symposium “Modern trends in Speech and Language Therapy”, Proceedings of International Symposium “Modern trends in Speech and Language Therapy”, 28-30 October, 2011, Blagoevgrad, Bulgaria, pp. 40-48. 

 • Νικηφορίδου, Ζ., Καλαφάτη, Δ., Κοκόση, Λ., Σουλιώτη, Σ. & Παγγέ, Τ. (2011). Η πιθανολογική σκέψη των νηπίων μέσα από σενάρια λόγου και προβληματικής. Πρακτικά από το Ευρωπαϊκό συνέδριο ΟΜΕΡ 2011 (8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλ. Επιτροπής OMEP/ 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Κυπριακής Επιτροπής OMEP): Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρώτη παιδική ηλικία, 558-562, 6 - 8 Μαΐου 2011, Λευκωσία, Κύπρος.

 • Νικηφορίδου, Ζ. & Παγγέ, Π. (2011). Ψηφιακό Παιχνίδι στην Προσχολική Ηλικία (Digital Games in preschool education). Proceedings of 6th International Conference in Open and Distance Learning, 6(1Α), 4-6 November 2011, Loutraki, Greece. DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.679

 • Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2011). Risk taking and probabilistic thinking in preschoolers. In Pytlak, M., Rowland, T., & Swoboda, E. (eds) Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. CERME 7. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02158191

 • Papaioannou, A., Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2011). The diverse meanings of risk through a historical approach. Proceedings of 7th HSSS National & International Conference: Professional Systemics in Action, 4 - 7 May 2011, Athens, Greece.

 • Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2012). Can preschoolers understand the notion of chance and random position?, Proceedings of  IFNA World Congress 2012: Global Health, Environment, Energy, and Economy Through the Art of Mathematical Sciences, 25 June - 1 July 2012, Athens, Greece. http://www.ifnaworld.org/ifna2012/PROGRAM.pdf?PHPSESSID=e2852b241cf3ff9f401ef35b28a3e8b5.

 • Pange, J. (2012). Children’s perception on risk. Proceedings of  IFNA World Congress 2012: Global Health, Environment, Energy, and Economy Through the Art of Mathematical Sciences, 25 June - 1 July 2012, Athens, Greece. http://www.ifnaworld.org/ifna2012/PROGRAM.pdf?PHPSESSID=e2852b241cf3ff9f401ef35b28a3e8b5.

 • Lekka, A. & Pange, J. (2012). (invited session Organiser) Educating preschool teachers on probability concepts, Proceedings of  IFNA World Congress 2012: Global Health, Environment, Energy, and Economy Through the Art of Mathematical Sciences, 25 June - 1 July 2012, Athens, Greece. http://www.ifnaworld.org/ifna2012/PROGRAM.pdf?PHPSESSID=e2852b241cf3ff9f401ef35b28a3e8b5.

 • Toki, E. I., Pange, J., & Mikropoulos, T. A. (2012). An Online Expert System for Diagnostic Assessment Procedures on Young Children’s Oral Speech and Language. In L. J. Hadjileontiadis, P. Martins, R. Todd, H. Paredes, J. Rodrigues, & J. Barroso (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Software Development for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion, {DSAI} 2012, Douro Region, Portugal, July 19-22, 2012 (Vol. 14, pp. 428–437). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.049

 • Lekka, A., Geka, P. & Pange, J. (2012). “A systemic approach for entrepreneurship education”, Proceedings of the 8th HSSS National & International Conference, 5-7 July 2012, Thessaloniki, Greece. 

 • Nikiforidou, Z., Pange, J. & Chadjipadelis, Τ. (2012). Risk taking and decision making in children. Proceedings of the 7th International Conference on Thinking, 65, Birkbeck College and University College London, 4 - 6 July 2012, London.

 • Παγγέ, T., (2013).  (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια) Η ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών και Η μετάβαση στην Ηλεκτρονική μάθηση.  “Οι Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση", Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συμποσίου, «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Πρακτικές Ασκήσεις Φοιτητών & Νέες Μορφές Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης», 22- 23 Μαΐου 2013, Ιωάννινα.

 • Sypsas, A., Lekka A., TH.M. & Pange, J. (2013). Μάθηση από απόσταση με σύγχρονα μέσα και δια βίου μάθηση, προτιμήσεις εκπαιδευτικών, distance learning using new technologies and lifelong learning: teachers’ views, Proceedings of 7th International Conference in Open & Distance Learning, 6B, 13-20, 8 -10 November 2013, Athens, Greece. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/587/568

 • Lekka, A. TH.M., Sypsas, A. & Pange, J. (2013). Social networks and mlearning: the case of Edmodo. Proceedings of 7th International Conference in Open & Distance Learning, 7B, 22-27, 8 - 10 November 2013, Athens, Greece. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/630/626

 • Tsoni, R., Geka, P., Siolou, E., Sypsas, A. & Pange, J. (2013). Ο ρόλος του δασκάλου στα MOOCs, Proceedings of 7th International Conference in Open & Distance Learning, 5B, 125-132, 8 - 10 November 2013, Athens, Greece. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/561

 • Toki, E., Sypsas, A., Pange, A. & Pange, J. (2013). Ε-learning and Webinars: Teachers’ and students’ views. Proceedings of 7th International Conference in Open & Distance Learning, 2A,  27-35, 8 - 10 November 2013, Athens, Greece. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/599/588

 • Sypsas, A., Tsitsanoudis – Mallidis, N., Dromantiene, L. & Pange, J. (2013). The role of the media in the enhancement of the environmental awareness. Proceedings of Innovative Practices in Biotourism, pp. 66-72, Prespa and Korçë Conferences,  4-7 October 2013, Prespa. http://cbc-biotourism.biopolitics.gr/echo/files/25040.pdf

 • Σιόλου, Ε. & Παγγέ, Τ., (2014). Ανακαλύπτοντας τον κόσμο των πιθανοτήτων, Creative Little Scientists International Conference: Enabling Creativity through Science and Mathematics in Early Years Education, 22-23 Μαρτίου 2014, Αθήνα. http://conference.creative-little-scientists.eu/?q=Teacher_Workshops#sthash.cNE2iAH8.dpuf.

 • Tsoni, R., Sypsas, A. & Pange J. (2014). Studying physics through MOOC. The barriers of Openness, Proceedings of  1st International Congress and Exhibition on Current Trends on Science and Technology Education (SCITEED) 24-27 April 2014, Fethiye-Mugla, Turkey. https://www.proceedings.com/22506.html

 • Tsoni, R. & Pange, J. (2014). Improving ICT Skills of Students via Online Courses, International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2014), 3-5 July 2014, Kos, Greece. http://www.icicte.org/Proceedings2014/HOME2014.htm

 • Pange, J., Tsitsanoudis, N., Mallidis, A., Sypsas, A. & Tsoni., R. (2014). "New Technologies and the Media - The Case of the Function of Feedback and Accomplishment in the Media",  2nd Untested Ideas International Research Conference, 27 – 29 June 2014, Rhodes. 

 • Sypsas, A., & Pange, J. (2014). "Ethical issues concerning self-regulated learning and nearest neighbor learning," 2014 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL 2014), 2014, pp. 350-352, doi: 10.1109/IMCTL.2014.7011162.

 • Pange, J. (2014). Self-regulated learning strategies in groups of learners. Tiltai, 66(1), 169-182. doi:10.15181/tbb.v66i1.785
 • Nikiforidou, Z., Pange, J. (2015). Fairness Through Mathematical Problem Solving in Preschool Education. In: Gellert, U., Giménez Rodríguez, J., Hahn, C., Kafoussi, S. (eds) Educational Paths to Mathematics. Advances in Mathematics Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15410-7_9

 • Sypsas, A., Toki, E., & Pange, J. (2015). Supporting undergraduate students via Webinars. International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015, pp. 227-231, doi: 10.1109/IMCTL.2015.7359592.

 • Lekka, A., & Pange, J. (2015). "What ICT tools do undergraduate students use?," 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015, pp. 386-388, doi: 10.1109/IMCTL.2015.7359625.

 • Lekka, A., Tsironi, M., & Pange, J. (2015). "New trends of information and communication technologies in education," 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015, pp. 389-389, doi: 10.1109/IMCTL.2015.7359626.

 • Tsoni, R., & Pange, J. (2015). "Supporting undergraduate University's students MyCourse Application," 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015, pp. 249-253, doi: 10.1109/IMCTL.2015.7359597.

 • Evangelou, K., & Pagge, J. (2015). "The urge for GREEN IT courses at universities and technical institutes," 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015, pp. 390-392, doi: 10.1109/IMCTL.2015.7359627.

 • Τσώνη, Ρ., Τσολακίδης, Κ.,  Τόκη, Ε., & Παγγέ, T. (2015). Απόψεις φοιτητών συμβατικής εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής, «Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία», 15 - 17 Μαΐου 2015, Ιωάννινα. https://ecp15.earlychildhoodpedagogy.gr/images/praktika/2o_diethnes_symposio.pdf

 • Σύψας, Α., Τσώνη, Ρ., Λιοναράκης, Α. & Παγγέ, Τζ. (2015). Η χρήση των Webinars ως εργαλείο ανατροφοδότησης των εργασιών των φοιτητών, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής, «Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία», 15 - 17 Μαΐου 2015, Ιωάννινα. https://ecp15.earlychildhoodpedagogy.gr/images/praktika/2o_diethnes_symposio.pdf

 • Τσώνη, Ρ., Τσολακίδης, Κ., Τόκη, Ε. & Παγγέ, Τζ. (2015). Απόψεις φοιτητών συμβατικής εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής, «Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία», 15 - 17 Μαΐου 2015, Ιωάννινα. https://ecp15.earlychildhoodpedagogy.gr/images/praktika/2o_diethnes_symposio.pdf

 • Γκέκα, Π., Σύψας, Α. & Παγγέ, Τζ. (2015). Διαμόρφωση καινοτόμου εκπαιδευτικής πολιτικής, με επιρροή από τις προσφερόμενες δυνατότητες των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής, «Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία», 15 - 17 Μαΐου 2015, Ιωάννινα. https://ecp15.earlychildhoodpedagogy.gr/images/praktika/2o_diethnes_symposio.pdf

 • Liu, X. & Pange, J. (2015). The new development of preschool education in Mainland China: An analysis of recent educational policies on preschool education, Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years, Proceedings of the 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium, 15 - 17 May 2015, Ioannina. https://ecp15.earlychildhoodpedagogy.gr/images/praktika/2o_diethnes_symposio.pdf

 • Τσώνη, Ρ., Σύψας, Α.,  Τσολακίδης, Κ., Παγγέ, Τ. (2016) Χρήση εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού διαδραστικού βίντεο. Μια μελέτη περίπτωσης, 3ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής, 23-24 Απριλίου 2016, Λευκωσία, Κύπρος http://ecp16.earlychildhoodpedagogy.gr/images/abstracts/biblio_perilipseon_FINAL.pdf

 • Παγγέ, Τ. (2016) COMMIT project: Δέσμευση στον κοινωνικό προσανατολισμό των Πανεπιστημίων στην Ευρώπη και η χρήση ΤΠΕ, Πανελλήνιο Συνέδριο “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0”, πρακτικά βιβλίο περιλήψεων σελ 54, 26-27 Μαρτίου 2016, Κόρινθος. http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2016/?page_id=214

 • Toki, E. I., Pange, J. (2016). Video lectures in ICT subjects: perceptions of undergraduate students. In T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016, pp. 497- 502. ISSN 2529- 0916, ISBN 978-960-88359-8-6. https://www.etpe.gr/wp-content/uploads/pdfs/etpe2415.pdf

 • Pange, J. (2017) Sustainability And Environmental Games, Proceedings of  6th INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL CONGRESS ELPIT-2017, pp. 230-238,  20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia. http://elpit-congress.ru/downloads/ELPIT-2017/ELPIT_2017_Main_proceedings_contents_and_author_index.pdf

 • Lekka, A.; Toki, E.; Tsolakidis, C. & Pange, J. (2017). Literature review on Educational Games for Learning Statistics. In Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2017 IEEE, pp. 844-847. DOI: 10.1109/EDUCON.2017.7942945

 • Pange, J. (2018)  University networks support the touristic development: the case of UNIADRION ASSOCIATION. Proceedings of the 14th National and International HSSS Conference: Systematics and Tourism, 14-15 September 2018, Kalamata, Greece. http://www.conf.hsss.eu/files/HSSS_PAST_CONF/2018_HSSS.pdf

 • Pange, J., Lekka A., Katsigianni S. (2018) Serious Games and Motivation. In: Auer, M., Tsiatsos, T. (eds.) Interactive Mobile Communication Technologies and Learning, IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 725. Springer, Cham (2018a) https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-75175-7

 • Christia, Ε., Exarchou, Ε., Zioga, I., Kitsaki, M., Panakoulias, K., Toki, E.Ι., & Pange, J. (2018). The role of gender in digital games use. In e-Proceedings of the 11th Pan-Hellenic and International Conference, “ICT in Education”, Thessaloniki, 19-21 October 2018, pp. 363-365. http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf

 • Zachou, G., Konstanti, M., Batistaki, K., Pyrkati, E., Fouka, A., Toki, E.Ι., & Pange, J. (2018). Investigating the use of digital games by undergraduate students with competitive tendencies and receptive to new digital experiences.  In e-Proceedings of the 11th Pan-Hellenic and International Conference, “ICT in Education”, Thessaloniki, 19-21 October 2018, pp. 335-338. http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf

 • Θώδη, Α, Σοφία, Σ., Τόκη, Ε.Ι., & Παγγέ Τ. (2018). Κίνητρα για Ψηφιακά Παιχνίδια. Στα Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», ΑΠΘ – ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018, σ.319-322. http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf

 • Ζαβογιάννη, Ε., Μπουλούγαρης, Γ. Λέκκα, A., Τόκη, Ε.Ι., & Παγγέ Τ. (2018). Ψηφιακά παιχνίδια και αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση. Στα Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», ΑΠΘ – ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018, σ. 326-329. http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf

 • Τσε, Ε., Πορίκη, Β., Πανταζή Α., Κωστόπουλος, Ι., Παπαδημητρίου, I., Τόκη, Ε.Ι., & Παγγέ Τ. (2018). Πώς η εξωστρέφεια επηρεάζει τους φοιτητές ως προς τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών. Στα Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», ΑΠΘ – ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018, σ. 347- 350. http://hcicte2018.csd.auth.gr/docs/proceedings_HCICTE2018_final.pdf

 • Toki, E. I., Fakitsa, P., Pange, J. & Petrikis, P. (2019). Computer vs paper-based pragmatics communication perception: A preliminary study. In the Proceedings of the International Conference “Crisis in Contexts”, Ioannina, GR, 19- 24 March 2019

 • Toki, E. I., Simou, C., & Pange, J. (2019). Eye-tracking and Autism Spectrum Disorder. In the Proceedings of the International Conference “Crisis in Contexts”, Ioannina, GR, 19-24 March 2019

 • Toki, E. I., Tatsis, G., Pange, J., & Ziavra N. (2019). Computer-assisted voice measurements in Greek preschool children: Preliminary results. In the Proceedings of the International Conference “Crisis in Contexts”, Ioannina, GR, 19-24th March 2019 

 • Toki, E. I., Tatsis, G., Vlachopoulos, K., Kritikos, M., Pange, J., & Ziavra N. (2019). Teachers’ Vocal Hygiene awareness via online voice self-evaluation. In the Proceedings of the International Conference “Crisis in Contexts”, Ioannina, GR, 19- 24 March 2019 

 • Tsironi, M.E., Pyrkati, E., Toki, E. I., & Pange, J. (2019). Social Media as a communication tool in Crisis Management. In the Proceedings of the International Conference “Crisis in Contexts”, Ioannina, GR, 19-24 March 2019 

 • Evangelou, E., Toki, E. I., & Pange, J. (2019). Does a blended learning environment suit practice training for physics students in a Greek university setting? In the Proceedings of the International Conference “Crisis in Contexts”, Ioannina, GR, 19- 24 March 2019 

 • Foyka, A., Zavogianni, E., Toki, E. I., & Pange, J. (2019). Can visually impaired adults use social media via their mobiles?: Α case study. In the Proceedings of the International Conference “Crisis in Contexts”, Ioannina, GR, 19-24th March 2019 

 • Pantazi, A. Toki, E. I., Fakitsa, P., & Pange, J. (2019). Digital games to enhance children’s phonological awareness in rural communities. In the Proceedings of the International Conference “Crisis in Contexts”, Ioannina, GR, 19-24th March 2019 

 • Poriki, V., Tse, E., Panakoulias, K., Toki, E. I., & Pange, J. (2019). Digital games as tools for preserving and transmitting cultural and historical heritage: A Case Study. In the Proceedings of the International Conference “Crisis in Contexts”, Ioannina, GR, 19-24th March 2019 

 • Pange  J. (2019). Education and development of entrepreneurship. AI-NURECC Initiative event, 4th EUSAIR Annual   Forum/ 2nd Joint Annual Conference, 6-8 May 2019, Budva Montenegro.

 • Sousa R., Pange J. (2019). Wellbeing in a digital age: ICT knowledge as an essential skill to higher education success and labor market opportunities: a comparative study between Portugal and Greece, 51st EUCEN International Conference, Aveiro Portugal.

 • Pange  J. (2019)  Effective Use of ICT and Storytelling to Teach Statistics in the Preschool Classroom, THE MATHEMATICS EDUCATION FOR THE FUTURE PROJECT - Proceedings of the 15th International Conference, Theory and practice: an interface or a great divide?, 4-9 Aug 2019, Maynooth University, Kildare, Ireland

 • Τσολακούδης, Α., Τόκη, Ε., Ευαγγέλου, Ε., Παγγέ, Τ. (2019) Οι προτιμήσεις των φοιτητών σε καινοτόμες μορφές μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πρακτικά από το 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση “Διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της Εκπαίδευσης”, Αθήνα. https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/2368

 • Pange J. (2019) The Use of educational games in a School Context, OEB Conference, Berlin,  Book of abstracts pp.133.

 • Pange J. (2019) The role of ICT in Women Entrepreneurship, Conference of the International Journal of Arts & Sciences, https://harvardmit.sched.com/event/7f88bca2a65ff6474490a7f50a2b9f07  CD-ROM. ISSN: 1943-6114 :: 12(01):93–98

 • Degteva, A., Pange, J., Christou, P. (2020) Digital stories for teaching environmental issues: advantages and disadvantages, 9th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2020), Bahçeşehir Cyprus University, Nicosia, Cyprus https://globalcenter.info/cyicer/?page_id=790

 • Pange, J., Degteva, A., Christou, P. (2020) The use of ICT tools for teaching environmental issues in preschool in Greece and Russia: a comparative study, 10th International Conference «Early Childhood Care and Education» (ECCE 2020), MGIMO University, Moscow, Russia https://ecceconference.com/upload/abstract_book_2020_en.pdf

 • Pange, J. (2022). Online Student-to-Student Interaction: Is It Feasible?. In: Guralnick, D., Auer, M.E., Poce, A. (eds) Innovations in Learning and Technology for the Workplace and Higher Education. TLIC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 349. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90677-1_24

 • Toki, E. I., & Pange, J. (2022). ICT USE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: STORYTELLING. Tiltai, 66(1), 183-192. doi:10.15181/tbb.v66i1.786
Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων
 • Παγγέ, Π., Κάγκαλου, Ι. & Κατσουγιαννόπουλος Β. (1987). Η διερεύνηση της θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα. Πρακτικά 2ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, τόμος Β (σελ. 612-618)
 • Κάγκαλου, Ι., Παγγέ, Π. & Κατσουγιαννόπουλος, Β. (1987). Η διερεύνηση της σχέσεως μεταξύ του βιοχημικώς καταναλισκομένου Οξυγόνου και της ολικής μικροβιακής χλωρίδας επιφανειακών υδάτων. Πρακτικά 2ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, τόμος Β (σελ. 97-99).
 • Παγγέ, Π. & Κατσουγιαννόπουλος Β. (1988). Η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Γεωγραφική κατανομή. Πρακτικά 3ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, (σελ. 236-240).
 • Τσιμογιάννης, Ι. Κ., Λέκκας, Ε. Θ., Λαυρεντάκης, I., Παγγέ, Τ., Κωτούλας, Ο. Β., & Τσιμογιάννης, Ε. Κ. (1988). Πρόληψη Περιτοναικών συμφύσεων με Verapamil. Ελληνική Ιατρική. 54, Νο 1, εργ.236.

 • Παγγέ-Λέκκα, Π. & Λέκκας, Ε. (1993). Θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην εφηβεία. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Ιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (σελ. 44).

 • Παγγέ, Τ. & Καποδίστρια, Α. (1998). Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Ηπείρου (σελ. 168-171).

 • Παγγέ, Τ. & Κυριαζή, Μ. (1998). Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Ηπείρου (σελ. 162-165).

 • Παγγέ, Τ. (1998). Οι απόψεις των παιδιών για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (σελ. 312-316). 

 • Παγγέ, Τ. (1999). Μάθηση από απόσταση και εφαρμογές της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο Τσολακίδης Κ. (Επιμ.) Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα “Νέες παράμετροι στην Εκπαίδευση: Εκπαίδευση από Απόσταση και  δια Βίου Εκπαίδευση” (σελ. 52-55). Ρόδος:  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου,  Τμήμα Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών & Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 • Παγγέ, Τ. & Πανταζής, Σ. (2001). Δυνατότητες εφαρμογής της εξ’ αποστάσεως εκπ/σης σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης νηπιαγωγών. Στο Τζεκάκη Μ. (Επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή ‘Διδακτική Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση’ (αρ. Εργ. 75). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 • Παγγέ, Τ. & Ευαγγέλου, Ε. (2001). Διαμόρφωση διδακτικού περιβάλλοντος στην Αεξ ΑΕ. Η περίπτωση της χρήσης του διαδικτύου. Στο Τζεκάκη Μ. (Επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή ‘Διδακτική Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση’ (αρ. Εργ. 59). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 • Παγγέ, Τ. (2001). Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον Η/Υ. Στο Τζεκάκη Μ. (Επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή ‘Διδακτική Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση’. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Σεντελέ, Α., Τσώνη, Ρ. & Παγγέ, Τ. (2001). Η Περίληψη, η συνεργατική μελέτη και ο Συλλογισμός με τη χρήση του Η/Υ ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής ηλικίας», Ρέθυμνο 18- 20 Οκτωβρίου 2001 (σελ. 572-576). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.

 • Κονετάς, Δ., Τσώνη, Ρ. & Παγγέ, Τ. (2001). Αξιολόγηση και συμπεράσματα από πρόγραμμα εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο Τσολακίδης Κ. (Επιμ.)  Συνέδριο με θέμα «Η πληροφορική στην Εκπαίδευση: Τεχνικές, εφαρμογές, κατάρτιση εκπαιδευτικών». Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 • Τσώνη, Ρ. & Παγγέ, Τ. (2002). Μάθηση από απόσταση. Πρακτικά προβλήματα και εμπειρίες. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα “Διδακτική των φυσικών επιστημών και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση”, Ρέθυμνο 9 - 11 Μαΐου 2002. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών.

 • Παγγέ, Τ. (2002). Διδασκαλία πιθανοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής με θέμα “Συμβολή της Στατιστικής στην ανάπτυξη της Περιφέρειας” Ιωάννινα 8-11 Μαΐου 2002, τομ. Β (σελ. 585-589). Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Ανακτήθηκε από: https://esi-stat.gr/wp-content/uploads/2019/03/15ο-Περιεχόμενα-Πρακτικών-.pdf 

 • Παγγέ, Τ. (2002). Εκπαίδευση από απόσταση και Νέες Τεχνολογίες στην Πρωτοσχολική εκπαίδευση. Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα “Πρωτοσχολική Εκπαίδευση” Κύπρος 13- 14 Δεκ 2002.

 • Παγγέ, Τ. (2003). Αδυναμίες άρτιας λειτουργίας ενός συστήματος εκπαίδευσης από απόσταση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Πάτρα 27-30 Μαρτίου 2003, (σελ.  180-186). Αθήνα: Προπομπός.

 • Παγγέ, Τ. (2006). Δείκτες Αξιολόγησης προγραμμάτων e-learning στο Διαδίκτυο. Πρακτικά Συνέδριου της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα “Συστημικές Προσεγγίσεις σε Δίκτυο Επιχειρήσεων - Οργανισμών: Οικονομικές & Κοινωνικές Διαστάσεις” Χίος 25 - 27 Μαΐου 2006 (σελ. 40-41).

 • Τοκη, Ε. & Παγγέ, Τ. (2006). Ελληνικά Δίκτυα Μουσείων και E-Learning.  Πρακτικά Συνέδριου της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα “Συστημικές Προσεγγίσεις σε Δίκτυο Επιχειρήσεων - Οργανισμών: Οικονομικές & Κοινωνικές Διαστάσεις” Χίος 25 - 27 Μαΐου 2006 (σελ. 14).

 • Καλδρυμίδου, Μ., Κατσαδήμα, Ε., Παγγέ, Λ. & Παγγέ, Τ. (2006) Η αντίληψη των γεωμετρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την απεικόνιση του Η/Υ, Στο Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου & Κ. Χατζηδήμου (Επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Θεσσαλονίκη 24-26 Νοεμβρίου 2006. Θεσσαλονίκη: εκδ. Κυριακίδη

 • Toki, E. I., & Pange, J. (2007). Nearest Neighbor Learning: A learning Model and an e-learning Experience. Πρακτικά από το 3ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα “Νέα Αγορά και Νέα Τεχνολογία: Συστημικές Δομές, Ευρυζωνικότητα & Κοινωνική Δυναμική” Πειραιάς 26 - 28 Μαΐου 2007.

 • Νικηφορίδου, Ζ.  & Παγγέ, Τ. (2008). Συστημική προσέγγιση της έννοιας του ρίσκου από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρακτικά από το 4ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα “Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών και Καινοτομιών” Ιωάννινα 29 - 31 Μαΐου 2008.

 • Νικηφορίδου, Ζ., & Παγγέ, Τ. (2008).  Το φυσικό φαινόμενο της βροχής μέσα από συσχετισμούς αιτίας- αιτιατού και βασικές έννοιες πιθανοτήτων. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή “Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση” Ιωάννινα 7-9 Νοεμβρίου 2008.

 • Νικηφορίδου, Ζ. & Παγγέ, Τ. (2008). Μπορούν τα παιδιά Προσχολικής Ηλικίας να συμμετάσχουν ενεργά σε παιχνίδια πιθανοτήτων; Στο Α. Τριλιανός & Ι. Καραμηνάς (Επιμ.) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008. Αθήνα: Ατραπός.

 • Τόκη Ε. Ι., & Παγγέ, Τ. (2011). Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Παρουσίας Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης μέσα από Ιστοσελίδες Των Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο Β. Δ. Οικονομίδης (επιμ.), Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών θεωρητικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, (σελ 462-471). Αθήνα: Πεδίο.

 • Pange, A., Lekka, A. & Pange, J. (2011). Students Attitudes Towards Mobile Learning. Proceedings of the 7th National & International Conference Hellenic Society for Systemic Studies  “Professional Systemics in Action” 4-7 May 2011, Athens - Greece.

 • Νικηφορίδου, Z., Παγγέ, T. & Χατζηπαντελής, Θ. (2011). Στρατηγικές ανάληψης ρίσκου από παιδιά και ενήλικες. Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΣΙ με θέμα “Στατιστική & Δεοντολογία - Διαφάνεια”, Πάτρα 27 Απριλίου - 1 Μαΐου 2011 (σελ. 247- 253). Πάτρα: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Ανακτήθηκε από: https://esi-stat.gr/wp-content/uploads/2019/03/εξώφυλλο-και-περιεχόμενα-πρακτικών-συνεδρίου-24.pdf   

 • Παναγιωτάκου, Χ. & Παγγέ, Τ. (2012). Μουσική Παιδεία και Φιλαρμονικές. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Μουσική Έκφραση και Δημιουργία» Πρέβεζα 24 Μαρτίου 2012. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση

 • Παγγέ, T. & Παναγιωτάκου, X. (2013). Η μουσική εκπαίδευση και η Φιλαρμονική της Άρτας. Πρακτικά εκπαιδευτικού συνεδρίου με θέμα “Η Εκπαίδευση στην Άρτα” Άρτα 19 - 21  Απριλίου 2013. Άρτα: Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Παράρτημα Ηπείρου και Μ/Φ Συλλόγου Άρτας “Σκουφάς”

 • Γκέκα, Π., Σιόλου, Ε., & Παγγέ, T. (2013). Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.) 16ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα”, Πάτρα 28-30 Ιουνίου 2013 (σελ. 97-109). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε από: http://pgeorgogiannis.inpatra.gr/praktika/2013_16o_vo2.pdf 

 • Σταύρου, Α. Π., Τόκη, Ι. E., & Παγγέ, Τ. (2013). Η τεχνολογία ως μέσο προσέγγισης της λογοτεχνίας στο Νηπιαγωγείο. Στο K.D. Malafantis, E.P. Galanaki & A.I. Pamouktsoglou (Eds.) ΙΕ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος/ International Scientific Conference eRA-8, The SynEnergy Forum, Πειραιάς 23-25 Σεπτεμβρίου 2013 (σελ. 30-40). Πειραιάς: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Ανακτήθηκε από: http://www.pee.gr/wp-content/uploads/eRA8_1-481.pdf  

 • Τσώνη, Ρ., Σύψας, Α., Παγγέ, Α., & Παγγέ, Τ. (2013). Απόψεις ομάδας φοιτητών για την εκπαιδευτική διάσταση του κοινωνικού δικτύου Facebook. Στο (Επιμ.) 7ο Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα “Μεθοδολογίες Μάθησης”, Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2013, 7 (2Α), (σελ. 27 - 35) DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.599
 • Σύψας, Α., Λέκκα, Θ.Μ. A., & Παγγέ, Τ. (2013). Εκπαίδευση και κοινωνικά δίκτυα με απευθείας σύνδεση (Online Social Networks). Η χρήση του Edmodo. Στο K.D. Malafantis, E.P. Galanaki & A.I. Pamouktsoglou (Eds.) ΙΕ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος/ International Scientific Conference eRA-8, The SynEnergy Forum, Πειραιάς 23-25 Σεπτεμβρίου 2013 (σελ. 81-88). Πειραιάς: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Ανακτήθηκε από: http://www.pee.gr/wp-content/uploads/eRA8_1-481.pdf

 • Σύψας, A., & Παγγέ, Τ. (2014). Χρήση Webinars και κοινωνικών δικτύων στη μάθηση από απόσταση. Στο Π. Αναστασιάδη, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.) 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής Ρέθυμνο 3-5 Οκτωβρίου 2014 (σελ. 255-262). Ανακτήθηκε από: https://www.biologyinschool.gr/πρακτικά-9ου-πανελληνίου-συνεδρίου-τπ

 • Τσώνη, Ρ., & Παγγέ, Τ. (2014). Δυνατότητες περιβαλλοντικής επιμόρφωσης ενηλίκων μέσω μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων. Στο Π. Αναστασιάδη, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.) 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής Ρέθυμνο 3-5 Οκτωβρίου 2014  (σελ. 653-660). Ανακτήθηκε από: https://www.biologyinschool.gr/πρακτικά-9ου-πανελληνίου-συνεδρίου-τπ

 • Τσώνη Ρ., Τσολακίδης Κ., Τόκη Ε., Παγγέ Π. (2015). Απόψεις φοιτητών συμβατικής εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο Μ. Σακελλαρίου (Επιμ.) 2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής με θέμα "Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία", Ιωάννινα 15 - 17 Μαΐου 2015 (σελ. 469 - 481). Ανακτήθηκε από: https://earlychildhoodpedagogy.gr/images/2o_symposio/2o_diethnes_symposio.pdf 

 • Σύψας Α., Τσώνη Ρ., Λιοναράκης Α., Παγγέ Π. (2015). Η χρήση των webinars ως εργαλείο ανατροφοδότησης των εργασιών των φοιτητών. Στο Μ. Σακελλαρίου (Επιμ.) 2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής με θέμα "Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία", Ιωάννινα 15 - 17 Μαΐου 2015 (σελ. 452 - 468). Ανακτήθηκε από: https://earlychildhoodpedagogy.gr/images/2o_symposio/2o_diethnes_symposio.pdf 

 • Σύψας Α., Γκέκα Π., Παγγέ Π. (2015). Διαμόρφωση καινοτόμου εκπαιδευτικής πολιτικής, με επιρροή από τις προσφερόμενες δυνατότητες των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών. Στο Μ. Σακελλαρίου (Επιμ.) 2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής με θέμα "Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία", Ιωάννινα 15 - 17 Μαΐου 2015 (σελ. 526 - 534). Ανακτήθηκε από: https://earlychildhoodpedagogy.gr/images/2o_symposio/2o_diethnes_symposio.pdf 

 • Τσώνη Ρ., Λέκκα Α., Παγγέ Π. (2015). Πως προτιμούν να μαθαίνουν οι φοιτητές; Μια μελέτη περίπτωσης.  Πρακτικά από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΨΕΒΕ με θέμα "Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές" Ιωάννινα 9- 11 Οκτωβρίου 2015. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Μπούνα, Α.,   Κρεμμύδα, Κ., Μπένη, Α., Σόντη, Ο., Σταθά, Π., , Τέφα, Μ., Ευθυμίου, Γ., Παγγέ Τ. (2016). Οι διαστάσεις της σχολικής βίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μελέτη Περίπτωσης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα “Εκπαίδευση & Κοινωνία στην εποχή της κρίσης” Ρόδος 20-22 Μαΐου 2016. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Ανακτήθηκε από: http://socedu2016.aegean.gr/wp-content/uploads/2016/05/conference-book-of-abstracts-FINAL_11052016.pdf 

 • Παγγέ T. (2017).  MOOCs και Μάθηση. Πρακτικά 2ης επιστημονικής ημερίδας με θέμα “Νέα Μέσα, Νέα Μάθηση;” Ρόδος 11 Μαρτίου 2017. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 • Τόκη, Ε.Ι., Τάτσης, Γ., Βλαχόπουλος, Κ., Κρητικός, Μ., Παγγέ Τ., Ζιάβρα Ν. (2018). Εκπαιδευτικός και Υγιεινή φωνής. Στο Γεωργογιάννης Π. (Επιμ.), 26ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών «Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή», Πάτρα 7-9 Δεκεμβρίου 2018 (σελ. 86-97). Πάτρα: Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε από: http://e-library.ipode.gr/praktika/CP40/#p=1

 • Παγγέ Τ., Λέκκα Α., Ευαγγέλου Ε. (2019). Διερεύνηση της χρήσης ψηφιακών παιγνιδιών σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Στο Ε. Κανταρτζή, Κ. Αλεξιάδη, Γ. Μπίκος & Γ. Παπαδημητρίου (Επιμ.) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα « Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός» Αθήνα 10-12 Μαΐου 2019. Αθήνα: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ.

 • Σπατιώτη, Α., Καζανίδης, Ι., & Παγγέ, Τ. (2022). Το Διδακτικό Μοντέλο Kirkpatrick στη Διαδικτυακή Μάθηση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) 11ο Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Εμπειρίες, Προκλήσεις, Προοπτικές (Εξ Αποστάσεως) 26 - 28 Νοεμβρίου 2021, 6(Α), (σελ. 137-150). http://dx.doi.org/10.12681/icodl.3490

 • Σουρέλη, Α., & Παγγέ, Τ. (2022). Η Εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία και οι κοινωνικοί παράγοντες που την επηρεάζουν. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) 11ο Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Εμπειρίες, Προκλήσεις, Προοπτικές (Εξ Αποστάσεως) 26 - 28 Νοεμβρίου 2021, 7(Α), (σελ. 85-92). DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.3492

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια με κριτές
 • Mανουσσάκης, Μ., Παγγέ, Τ., Τζιούφας. Α. Γ., & Μουτσόπουλος, Χ. Μ. (1986). Η ορολογική εικόνα των υποομάδων του συνδρόμου Sjogren [Conference session]. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας (με διεθνή συμμετοχή), Αθήνα, Ελλάδα.

 • Kappas, A. M., Fatouros, M., Pange, J., Baltoyiannis, G., Xeropotamos, N., & Cassioumis D. (1987). Εffect of Intraperitoneall saline irrigation on adhesion formation [Conference session]. PAX-Peritoneum and peritoneal access, Sweden.

 • Tsimoyiannis, E. C., Lekkas, E. T., Tsimoyiannis J. C., Moutesidiou, K., Paizis, J., Pange, J., & Kotoulas O. B. (1989). Protective effects of antiichaemic drugs in haemorrhagic shock-induced liver injury in the rabbit [Conference session]. 1st IGSC.

 • Tsimoyiannis, E. C., Lekkas, E. T., Paizis, J. B., Boulis, S. A., Page, J., & Kotoulas O. B. (1990, May). Protective effect of trimetazidine in peritoneal adhesions [Conference session]. ESSR, Berlin, GDR. https://www.researchgate.net/publication/258833899_Protective_effect_of_trimetazidine_in_peritoneal_adhesions

 • Lekkas, E., Tsimoyiannis, E., Floras, G., Pange, J., Tsilikatis, C., & Kotoulas O. (1990). Protective effect of Actovegin in ischaemia/reperfusion induced peritoneal adhesion formation [Conference session]. 2nd Meditaranean Surgical Congress, Athens, Greece.

 • Pange, J. (1995). The Computers in the Classroom [Conference session]. Congress of ED-MEDIA 1995.

 • Pange, J. (1995). Early childhood education on traffic policies [Conference session]. 5th European Conference on the quality of Early Childhood Education, Paris, France.

 • Talbot, Μ., Dckson, J. M., Horgan, G. W., Pange, J., & Bishop, G. R. (1996). SMART-Training in Advanced Statistical and Mathematical Techniques for Researchers [Conference session]. ED-Media 96, Boston. AACE.

 • Pange, J., & Zaxaris, D. (1996). Analyzing the educational attitudes of Greek mothers [Conference session]. 12th Symposium on Computational Statistics, Comp stat ‘96, Spain.

 • Kiriakidis, P., & Pange, J. (1996). Analyzing the problems of Greek women and the socio-psychological support they have [Conference session]. 31st Αannual conference on Statistics, Computer science and Operational Research, Cairo.

 • Zacharis, D., & Pange, J. (1997). The pedagogical style of Greek mothers [Conference session]. 7th EECERA (European Conference on the quality of Early Childhood Education).Pange, J. (1998). Using Web as a tool for teaching [Conference session]. BITE, Maastricht. 

 • Pange, J. (1998). Grouping book stories [Conference session]. 6th Conference of the International Federation of Classification Societies, IFCS-98, Rome, Italy. IFCS. https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/17903/1/pagge-1998-grouping%20book%20stories.pdf

 • Pange, J. (1999). Presenting probabilities into routine classroom activities [Conference session]. 3rd Warwick International Early Years Conference.

 • Pange, J. (1999). Teaching statistics using a distance learning system [Conference session]. ED-MEDIA 99 AACE Conference, USA. http://www.aace.org/conf/edmedia/sessions.html

 • Pange, J. (2000). Can we teach statistics to undergraduate students using the World Wide Web? [Conference session]. ICME-9, Japan.

 • Konetas, D., & Pange, J. (2000). Distance learning experiment: Comparison of pedagogic acceptance and performance of target groups of different origin [Conference session]. ODL Networking for Quality Learning, Lisbon. 

 • Kontozisis, D., & Pagge, J. (2001). Using cooperative learning to teach Primary Mathematics to AD/HD children in a computer-based Environment [Conference session]. 2nd Conference of the European Society for Research in Mathematics Education. CERME.

 • Pange, J., & Tsoni, R. (2001). In-service preschool teachers: are they ready for ODL? [Conference session]. EDEN 10th Anniversary Conference, Learning without limits, developing the next generation of Education. 

 • Pantazis, S., & Pange, J. (2001). Continuing education. New Perspectives [Conference session]. European Symposium: E-Learning and Continuing education, Ioannina, Greece. 

 • Pange, J., & Talbot, M. (2002). Children and their consideration of risk [Conference session]. 4th Early Years Conference, Warwick UK.

 • Pange, J., & Kaldrimidou M. (2002). Computer-based mathematical games for preschool children [Conference session]. PME26, England.

 • Leontitsis, A., Bountis, T., & Pange, J. (2002, January). Noise: A review on Local Estimation and Reduction [Conference session]. CRANS, 15th Summer School on Non linear dynamics: Chaos and Complexity, Patra, 19-30. https://www.researchgate.net/publication/253982424_Noise_A_short_simplified_review_on_local_estimation_and_reduction 

 • Pange, J. (2005). How Greek preschool children draw the computer [Conference session]. Art in Early Childhood Conference.

 • Pange, J. (2005). How Greek preschool children draw stories [Conference session].  Art in Early Childhood Conference. 

 • Ευαγγέλου, Ε., Κυριακίδης, Ι., & Παγγέ, Τ. (2006). Διδασκαλία των αναλογικών ηλεκτρονικών μέσω διαδικτύου [Conference session]. Πρακτικά Συνεδρίου ΕΔΙΦΕ, Βόλος, Ελλάδα.

 • Nikiforidou, Z., & Pange, J. (2008). Risk-taking in preschoolers [Conference session]. 14th International Congress of Psychology, Berlin, Germany.

 • Nikiforidou, Z., & Pange, J. (2009). Important factors in designing probabilistic tasks for preschoolers [Conference session]. 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Thessaloniki, Greece. 

 • Pange, J., & Nikiforidou, Z. (2009). The structure and quality assurance in LLLU and other training institutions in Czech Republic, Greece, Finland and France: a comparative survey [Conference session]. 37th EUCEN European Conference: Transforming the University into a Life Long Learning University. http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/psp/documents/5._Posters.pdf  

 • Pange, A., Lekka, A., & Pange, J. (2011). Students' Attitudes Towards Mobile Learning [Conference session]. 7th HSSS (Hellenic Society for Systemic Studies) Conference.

 • Panagiotakou, C., & Pange, J. (2012). The use of music ICT in primary school settings [Conference session]. International Conference on Information Communication Technologies in Education.

 • Τόκη, Ε., & Παγγέ, Τ. (2012, Μαΐου 11-13). Ψηφιακές εμπειρίες στο νηπιαγωγείο για την «ψηφιακή γενιά». Μια πιλοτική έρευνα στην Ελλάδα [Conference session]. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής: Η έρευνα στην παιδική ηλικία: Προσδιορίζοντας ένα νέο ερευνητικό τοπίο, Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

 • Sypsas, A., & Pange, J. (2014). Environmental awareness of children through games [Conference session]. International Conference, a Child's World, UK.

 • Lekka, A., Sypsas, A., & Pange, J. (2014). Postgraduate studies and entrepreneurship [Conference session]. Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship Education, ENTENP2014, Spain. 

 • Sypsas, A., & Pange, J. (2015). Using Webinars in Lifelong Learning Programs. A Literature Review [Conference session]. ISNITE.

 • Pange, J., Tsoni, R., Lekka, A., & Sypsas, A. (2015). Using Interactive Video For Health Education [Conference session]. Hellenic Society of Systemic Studies, 11th National and International Conference “Systemics and Health Care”, Athens, Greece. 

 • Lekka, A., Karameri, T., Sypsas, A., Tsoni, R., & Pange, J. (2014, May). Using Web2.0 technologies for dissemination on entrepreneurship [Conference session]. 10th HSSS National & International Conference Systemic Entrepreneurship – Innovations, Business, Growth. https://www.researchgate.net/publication/262689307_Using_Web20_technologies_for_information_dissemination_on_entrepreneurship 

 • Lekka, A., Toki E. Tsolakidis, K. Pange, J. (2017, April 25-28). Literature review on educational games for learning statistics [Conference session]. EDUCON IEEE, Athens, Greece. DOI: 10.1109/EDUCON.2017.7942945

 • Pange, J., Lekka, A., Katsigianni, S. (2018). Serious Games and Motivation. In: Auer, M., Tsiatsos, T. (eds) Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 725. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75175-7_25

 • Pange, J. (2018, September 14-15). University networks support the touristic development: the case of UNIADRION ASSOCIATION [Conference session]. Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) 14th National & International Conference Systemics & Tourism, Kalamata, Greece.

 • Pagge, J. (2018). Women’s entrepreneurship in Greece [Conference session]. 1st Joint Annual Conference, Al-Nurecc, EUSAIR, UNIADRION, Split, Croatia.

 • Pagge J. (2019). Education and Development of Entrepreneurship [Conference session]. 11th Congress of women entrepreneurship of Adriatic and Ionian Area, Budva.

 • Pagge J. & Degteva A. (2021) Enabling technology for women’s intrapreneurship and the role of higher education in EUSAIR Area. AII-FORA online Side-Event “COVID-19 pandemic – imposed catalyst for Women’s Entrepreneurship progress in the Adriatic and Ionian Region?” 29th January 2021. Retrieved from: https://mcusercontent.com/18c30662e4683fbb763df05c2/files/11ce2d5c-8ddf-4fd6-bba4-748ad1e81f67/AII_Fora_Side_Events_agendas_27_29_01_ok.pdf 
 • Kosma, E. I. et al. (2022). A Micro Review Relevant to the Impact of New Mobile and Wearable Technologies on Pregnant Women. In: Auer, M.E., Tsiatsos, T. (eds) New Realities, Mobile Systems and Applications. IMCL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 411. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96296-8_68 

 • Toki, E.I. et al. (2022). A Game-Based Smart System Identifying Developmental Speech and Language Disorders in Child Communication: A Protocol Towards Digital Clinical Diagnostic Procedures. In: Auer, M.E., Tsiatsos, T. (eds) New Realities, Mobile Systems and Applications. IMCL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 411. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96296-8_50 

 • Toki, E.I. et al. (2022). Can Eye Tracking Identify Prognostic Markers for Learning Disabilities? A Preliminary Study. In: Auer, M.E., Tsiatsos, T. (eds) New Realities, Mobile Systems and Applications. IMCL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 411. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96296-8_94  

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια με κριτές
 • Αιβάζης, Β., Σταυρίδης, Ι., Παγγέ, Π., & Κατσουγιαννόπουλος, Β. (1986). Mεγίστη εκπνευστική ροή (Peak expiratory flow) σε 7661 παιδιά 6-16 χρονών της πόλεως Θεσ/νικης. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη.

 • Αιβάζης, Β., Σταυρίδης, Ι., Παγγέ, Τ., & Κατσουγιαννόπουλος, Β. (1987). Εκτίμηση της θρέψης από το βάρος και το ύψος σε 7734 παιδιά 6-16 χρόνων της πόλεως Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 25ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, Πάτρα, αρ. εργ. 11.

 • Γουδέβενος, Ι., Παγγέ, Τ., & Πατσιούρας, Ι. (1987). Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε ενδονοσοκομιακούς αρρώστους ηλικίας άνω των 70 χρόνων. Πρακτικά 13ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, Αθήνα, αρ. εργ. 150.

 • Μανουσσάκης, Μ., Τζιούφας, Α. Γ., Σίλλης, Μ., Παγγέ, Τ., & Μουτσόπουλος Χ. Μ. (1987). Υψηλή συχνότητα αντισωμάτων κατά καρδιολιπίνης και άλλων αυτοαντισωμάτων σε υγιή ηλικιωμένα άτομα. Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Ιατρικoύ Συνεδρίου, Αθήνα, αρ. εργ. 21.

 • Λέκκας, Ε., Τσιμογιάννης, Ι. Κ., Μουτεσίδου, Κ., Ακάλεστος, Γ., Παγγέ, Τ., Κωτούλας, Ο. Β., & Τσιμογιάννης, Ε. Κ. (1988). Πρόληψη ανάπτυξης ενδοπεριτοναικών συμφύσεων με Actovegin. Πρακτικά XVI Πανελλήνιου Χειρουργικού Συνεδρίου, 341. Αθήνα.

 • Αιβάζης, Β., Σταυρίδης, Ι., Παγγέ, Π., & Κατσουγιαννόπουλος, Β. (1988). Συσχέτιση της μεγίστης εκπνευστικής ροής (ΡΕFR) προς το ύψος και την πτυχή του δέρματος στα παιδιά. Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, Ιωάννινα.

 • Τσιμογιάννης, Ι. Κ., Λέκκας, Ε. Θ., Λαυρεντάκης, I., Παγγέ, Τ., Κωτούλας, Ο. Β., & Τσιμογιάννης, Ε. Κ. (1988). Πρόληψη Περιτοναικών συμφύσεων με Verapamil. Ελληνική Ιατρική, 54, 1, εργ.236.

 • Τσιμογιάννης, Ι. Κ., Τσιμογιάννης, Ε. Κ., Λέκκας, Ε. Θ., Μπέτζιος, Ι. Π., Παγγέ, Τ., & Κωτούλας Ο. Β. (1990). Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου στην παθογένεια της πειραματικής οξείας παγκρεατίτιδας. Περιλήψεις εργασιών Πανελλήνιου Συνεδριου Χειρουργικής, 18. Αθήνα.

 • Στρατής, Κ., Χασόγια, Ε., Παγγέ, Τ., Τζιμογιάννης, Β., Παπαθανασόπουλος, Α., & Σιούνα – Φατούρου, Χ. (1990). Επιδημιολογική μελέτη των νόσων του στόματος του παιδικού πληθυσμού της πόλης των Ιωαννίνων και των Κ.Υ. Δελβινακίου και Μετσόβου. Πρακτικά 10o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο.

 • Λώλης, Δ., Παρασκευαίδης, Ε., Παγγέ, Τ. Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Πασχόπουλο,ς Μ., Στέφος, Θ., Πλαχούρας, Ν., & Κατσουγιαννόπουλος Β. (1991). Η στάση των νέων Ελληνίδων στο θέμα των εκτρώσεων. Πρακτικά 5ο Πανελ. Μαιευτικό-Γυναικολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα.

 • Παρασκευαίδης, Ε., Παγγέ, Τ. Ε., Μαρίτσα, Ι., Καπατσέλης, Α., Παπακριβόπουλος, Α., Παπαστεργιόπουλος, Λ., Κουτσογιάννης, Δ., Πασχόπουλος, Μ., Οικονόμου, Ο., Λώλης Δ., & Walker, L. (1991). Η στάση των νέων Ελληνίδων σε θέματα γυναικολογικού καρκίνου. Πρακτικά από το, πρόδρομη ανακοίνωση, 5ο Πανελ. Μαιευτικό- Γυναικολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα, αρ. εργ. 240.

 • Pange, J., Antoniou, N., & Lekkas, E. (1993). Pregnancy- Mother-Gynecologist. Proceedings of 6th Panhellenic Congress in Statistics Thessaloniki 4th - 6th June 1993. Greek Statistical Institute.

 • Παγγέ, Τ., & Βρυώνης, Γ. (1994). Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στην παιδική ηλικία. Πρακτικά από το 1ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής Ιωάννινα.

 • Λέκκας, Ε., Φλωράς, Γ., Σιάκας, Φ., Παγγέ, Π., & Τσιμογιάννης, Ε. (1995). Θεραπεία της ενδοκοιλιακής εχινοκοκκίασης. Πρακτικά 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Υδατιδώσεως Εχινοκοκκιάσεως Αθήνα 6-7 Μαΐου 1995, Τόμος Περιλήψεων, 45.

 • Κυριακίδης, Π., & Παγγέ, Τ. (1997). Προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή Ελληνίδα γυναίκα και η ψυχολογική υποστήριξη που έχει. Πρακτικά από το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με θέμα “Εφαρμογές στην Ασφαλιστική Επιστήμη, στις Θετικές & Κοινωνικές Επιστήμες” Πειραιάς 28-31 Μαΐου 1997.

 • Παγγέ, Τ. (1997). Η ευθύνη των εξαρτησιογόνων στα τροχαία ατυχήματα. Πρακτικά από το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα “Νεολαία και εξαρτησιογόνες ουσίες”, Ηράκλειο 29 - 31 Μαΐου 1997.

 • Παγγέ, Τ. (1998). Διδασκαλία με Η/Υ σε τμήματα Επανεκπαίδευσης. Πρακτικά από το Συμπόσιο - Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας με θέμα “ Μάθηση και διδασκαλία: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις” Δελφοί 18-20 Δεκεμβρίου 1998.

 • Παγγέ, Τ. (1998). Η Διδασκαλία των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με Νέες Τεχνολογίες. Πρακτικά από το Συμπόσιο - Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας με θέμα “ Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Ερευνητικές προσεγγίσεις” Λαγονήσι 2-4 Οκτωβρίου 1998.

 • Παγγέ, Τ., & Καλδρυμίδου, Μ. (1999). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και διδασκαλία Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Θέμα 'Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπ/ση', Ρέθυμνο.

 • Παγγέ, Τ., & Σιόζος, Ι. (2000). Αναλυτικά προγράμματα και διδασκαλία στατιστικής στο Δημοτικό Σχολείο. Πρακτικά από το 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου με θέμα “Η Στατιστική στην Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση τη Στατιστική” Φλώρινα 3-7 Μαΐου 2000.

 • Φλωράς, Γρ., Καλογεράς, Δ., Σμπόνιας, Γ., Αποστόλου, Α., Μόσχος, Σ., Κουτζούκης, Ε., Παγγέ, Τ., Λιώλη, Ε., & Λέκκας Ε. (2002). Συνεχής ενδοφλέβια χορήγηση αναλγητικών με μηχανική αντλία ή συσκευή μικροσταγόνων για τον πόνο στις κακώσεις θώρακος. Πρακτικά περιλήψεων 11ο ετήσιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας, Κέρκυρα 12-14 Απριλίου 2002. Ανακτήθηκε από: https://ixek.gr/11ο-συνέδριο-ιχεκ/ 

 • Παγγέ, Τ. (2002). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα ‘Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση- συνεχιζόμενη εκπαίδευση, Ιωάννινα.

 • Παγγέ, Τ. (2002). Διδασκαλία πιθανοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρακτικά από το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου με θέμα “Συμβολή της Στατιστικής στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας” Ιωάννινα 8 - 11 Μαΐου 2002, Β, 585 - 589.

 • Nτόβα, Μ., Παγγέ, Α., & Παγγέ, Τ. (2006). Η χρήση των ΝΤ στη διδασκαλία της κυκλοφορικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο. Ηλεκτρονική έκδοση Πρακτικών από το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης Κοινωνίας» Ιωάννινα 12 - 14 Μαΐου 2006, 78. Ανακτήθηκε από http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/1/ 

 • Παγγέ, Α., Παγγέ-Λέκκα, Τ., & Κουλουκτσής, Ι. (2008). Πρότυπο Μοντέλο Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης. Πρακτικά από το 4ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα “Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών και Καινοτομιών” Ιωάννινα 29-31 Μαΐου 2008. Ανακτήθηκε από: http://www.hsss.gr/2008ioannina/programateliko.php?t=10

 • Παναγιωτάκου, Χ., & Παγγέ, Τ. (2008). Ψηφιακός ήχος και νέες τεχνολογίες: Μια νέα προσέγγιση στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Πρακτικά από το 4ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα “Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών και Καινοτομιών” Ιωάννινα 29-31 Μαΐου 2008. Ανακτήθηκε από: http://www.hsss.gr/2008ioannina/programateliko.php?t=10 

 • Παναγιωτάκου, Χ., & Παγγέ, Τ. (2008). Το πολυφωνικό Τραγούδι: Νότια Αλβανία και Ήπειρος. Πρακτικά από το Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Διασυνοριακή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Ιστορική και Πολιτιστική Κληρονoμιά” που  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Η κοινή Αρχιτεκτονική Κληρονομιά των Αρχοντικών Σπιτιών της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων- Επιτροπή Ερευνών, Ιωάννινα 11-12 Οκτωβρίου 2008.

 • Κουλουκτσής, Ι., Παγγέ, Λ., & Παγγέ, T. (2009). Τα Ιστολόγια (e-blogs), ως συμπλήρωμα στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Η δυνατότητα κριτικής προς τον καθηγητή. Συγκριτική έρευνα στο ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Proceedings of 5th National & International HSSS Conference “From Systemic Thinking to Systems Design and Systems Practice” Ξάνθη 24-27 Ιουνίου 2009.

 • Νικηφορίδου, Ζ., & Παγγέ, Τ. (2012). Στατιστικός γραμματισμός στο Νηπιαγωγείο. Πρακτικά από το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ με θέμα “Ανθρωπιστικές και Θετικές Επιστήμες: Θεωρία και Πράξη” Αθήνα 5-8 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε από: http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/13_Nikiforidou_Pagge.pdf  

 • Lekka, Α., Siolou, Ε., Sipsas, Α., & Pange, J. (2013). Entrepreneurship at the University level. Proceedings of 9th HSSS National & International Conference “Systemics for Process Cohesion” Volos 11-13 July 2013. Retrieved from http://www.hsss.eu/files/2013%20HSSS%20Conference%20Program%20&%20Abstracts%20-%20N.pdf.

 • Siolou, Ε., Sipsas, Α., Geka, P., & Pange, J. (2013). Adoption of Information and Communication Technologies in Higher Education Institutions. Proceedings of 9th HSSS National & International Conference “Systemics for Process Cohesion” Volos 11-13 July 2013. Retrieved from http://www.hsss.eu/files/2013%20HSSS%20Conference%20Program%20&%20Abstracts%20-%20N.pdf

 • Nikolaou, V., Karameri, K. & Pange, J. (2013). Informal learning: How Greek high school teachers use on line learning. A case study. Proceedings of 9th HSSS National & International Conference “Systemics for Process Cohesion” Volos 11-13 July 2013, 80. Retrieved from http://www.hsss.eu/files/2013%20HSSS%20Conference%20Program%20&%20Abstracts%20-%20N.pdf 

 • Lekka, A., Karameri, K., Sypsas, A., Tsoni, R. & Pange, J. (2014). Using Web2.0 technologies for information dissemination on entrepreneurship. Proceedings of 10th HSSS National and International Conference “Systemic Entrepreneurship, Innovations, Business, Growth” Athens 29-31 May 2014.

 • Παγγέ, Τ., Κατσιγιάννη, Σ., Λέκκα, Α., Σακελλαρίου, Μ. (2017). Η εφαρμογή της αντίστροφης τάξης στην εκπαιδευτική διαδικασία: Τάσεις και προοπτικές. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Γ. Μανούσου, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου & Α. Αποστολίδου (Επιμ.) 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα «Ο Σχεδιασμός της Μάθησης» Αθήνα 23 - 26 Νοεμβρίου 2017, 9, 3Α. Ανακτήθηκε από: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1197 

 • Τόκη Ι. Ε., & Παγγέ Τ. (2017). Χρήση νέων τεχνολογιών για παιδιά με διαταραχές λόγου. Ημερίδα με θέμα “Ειδική Αγωγή και Αναπτυξιακές Διαταραχές” Ιωάννινα 1 Νοεμβρίου 2017. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστήμων Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Ανακτήθηκε από: https://www.uoi.gr/events/imerida-me-thema-idiki-agogi-ke-anaptyxiakes-diataraches/ 

 • Σακελλαρίου Μ., Λέκκα Α., Τόκη Ε.Ι., & Παγγέ Τ. (2017). Παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της O.M.E.P. σε συνδιοργάνωση με το Τ.Ε.Α.Π.Η. του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα «Από Εδώ Και Από Παντού: Εκπαιδευτικές Αλλαγές & Παιδαγωγικές Πρακτικές Για Ένα Ανοιχτό Σχολείο» Αθήνα 3- 5 Νοεμβρίου 2017.

 • Παγγέ,  T., Ευαγγέλου, Ε. (2018). Πως οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για να ενσωματώσουν μουσική στις εργασίες τους. Μια μελέτη περίπτωσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2η Προσυνεδριακή ημερίδα του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση με θέμα “η μουσική στη σχολική ζωή” Ιωάννινα 20 Οκτωβρίου 2018. Ανακτήθηκε από: https://www.eeme.gr/images/stories/documents/dkoniari/Πρόγραμμα_Ημερίδας_T.pdf 

 • Pagge J. (2019). Education for Women’s entrepreneurship and the role of the Universities in the EUSAIR area. XI Congress of Women Entrepreneurship “Contribution of Women Entrepreneurship to the Development of Alternative Tourism” [11ο Συνέδριο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με τομεακό θέμα: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εναλλακτικός Τουρισμός], Άρτα 16 - 17 Οκτωβρίου 2019. Ανακτήθηκε από: https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/10/agenda-xi-congress-of-women-entrepreneurship.pdf 

 • Ευαγγέλου Ε., Παγγέ Τ., Λέκκα Α., (2019). Διερεύνηση της χρήσης Ψηφιακών Παιχνιδιών σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Πρακτικά από το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός” Αθήνα 10- 12 Μαΐου 2019. Αθήνα: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ. 

 • Νικολάου Β., Τόκη Ε., Παγγέ Τ. (2019) Απόψεις των εκπαιδευτικών για τα κοινωνικά δίκτυα και την ασφάλεια του διαδικτύου. 1ο Θερινό Σχολείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με θέμα “Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Χθες, στο Σήμερα, στο Αύριο: Προκλήσεις και Προοπτικές”, Ιωάννινα 1 - 5 Ιουλίου 2019. Ανακτήθηκε από: https://humanrights.ac.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/06/programma_v1.pdf 

 • Νικολάου, Β., Παγγέ Π. (2020). Αξιολόγηση ψηφιακών αφηγήσεων και εικονο - ιστοριών στο νηπιαγωγείο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στο Ε. Κανταρτζή, Γ. Παπαδημητρίου & Χ. Κωσταρής (Επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα « Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης της δημιουργικότητας και της καινοτομίας» Αθήνα 25-27 Σεπτεμβρίου 2020. Αθήνα: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ.

Άλλες μελέτες και ανακοινώσεις σε Ημερίδες, Συμπόσια και Συνέδρια
 • Παγγέ, Τ. (1987). Η Πληροφορική στη Νομαρχία Ιωαννίνων. Μελέτη, Νομαρχία Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

 • Παγγέ, Τ. (1996). Υπολογιστική Στατιστική. Περιοδικό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πληροφορία, 2, 5.

 • Παγγέ, Τ., & Παπανικολάου, Ε. (1998). Μάθηση από απόσταση. Περιοδικό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πληροφορία, 8, 1-2.

 • Παγγέ, Τ. (2000). Διαχρονική εξέλιξη των τροχαίων ατυχημάτων. – Σελίδες στο Internet. Πρακτικά Περιλήψεων Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α., Πρέβεζα.

 • Παγγέ, Τ. (2000). Τροχαία ατυχήματα και χρήση Νέων Τεχνολογιών για την εκπαίδευση του Ελληνικού πληθυσμού. Ημερίδα 'Αυτοκινητιστικά Δυστυχήματα’, Πολυτεχνείο Κρήτης, 13 Δεκεμβρίου 2000.

 • Παγγέ, Τ. (2000). Τροχαία ατυχήματα και χαρακτηριστικά Ελλήνων οδηγών. [Προσκεκλημένη Ομιλήτρια]. 1ο Πανηπειρωτικό Ιατρικό Συνέδριο, Ιωάννινα.

 • Αναγνωστάκης, Ν., & Παγγέ, Τ. (2000). Θύματα από τροχαία ατυχήματα. [Προσκεκλημένη Ομιλήτρια] Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Τροχαία Ατυχήματα, Ιωάννινα.

 • Pange, J. (2000). Wiring the Ivory Tower. Contribution at the EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) Paris Millenium Conference September 2000.

 • Παγγέ, Τ. (2001, Φεβρουάριος 2). Τροχαία ατυχήματα στην Γ’ ηλικία. Ημερίδα με θέμα “Η Γ’ ηλικία στην πρόκληση του 21ου αιώνα”. Έκδοση Δήμου Ιωαννιτών, Ιωάννινα.

 • Καλδρυμίδου, Μ., & Παγγέ Τ. (2001, Μάρτιος). Πρωτομαθηματικές έννοιες και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ημερίδα με θέμα “Η συνεργασία Νηπιαγωγείου Σχολείου”, Ιωάννινα.

 • Παγγέ, Τ. (2002). Παιδιά και τροχαία ατυχήματα. [Προσκεκλημένη Ομιλήτρια] Ημερίδα “5 χρόνια εθελοντής σχολικός τροχονόμος”, Σύλλογος σχολικών τροχονόμων, Ιωάννινα.

 • Παγγέ, Τ. (2002). Τροχαία Ατυχήματα. [Προσκεκλημένη Ομιλήτρια] Ημερίδα Συλλόγου του Οικ. Υγειονομικών Ιωαννίνων, Κανάλι Πρέβεζας.

 • Παγγέ, Τ. (2002). Διδασκαλία από απόσταση της Στατιστικής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επιστημολογικό συμπόσιο: «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το παράδειγμα διδασκαλίας των μαθημάτων Φιλοσοφίας και Στατιστικής», Φ.Π.Ψ. και Π.Τ.Ν, Ιωάννινα.

 • Παγγέ, Τ. (2003). Ο υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο. Ημερίδα για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο από την OMEP, ΕΗΜ, Ιωάννινα.

 • Παγγέ, Τ. (2005). Ο υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο. Πρακτικές Εφαρμογές. Επιμορφωτική ημερίδα Νηπιαγωγών, Άρτα.

 • Παγγέ, Τ. (2005). Η κυκλοφοριακή αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση και οι νέες τεχνολογίες [Προσκεκλημένη Ομιλήτρια]. Ημερίδα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Αργολίδας, Ναύπλιο.

 • Pagge, J. (2005). APEL, Accreditation of Prior Experiential Learning in Hellas and in Europe [guest speaker]. International Lifelong Learning Workshop, EULLearN meeting, Larissa.

 • Παγγέ, Τ. (2006). Μπορούμε να μειώσουμε τα Τροχαία Ατυχήματα; [Προσκεκλημένη Ομιλήτρια]. Ημερίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, Πρέβεζα.

 • Παγγέ, Τ. (2012). Το Ελεύθερο Δημοτικό Πανεπιστήμιο [Προσκεκλημένη Ομιλήτρια]. 1ο Συνέδριο του Συνδέσμου Αποφοίτων Γυμνασίου- Λυκείου Κόνιτσας με θέμα: “Ανάπτυξη και Προοπτικές Περιοχής  Κόνιτσας”, 11-12 Αυγούστου 2012, Κόνιτσα.

 • Παγγέ, Τ. (2012). Η μουσική έκφραση ενός δημιουργού. Επιστημονική ημερίδα με θέμα “Μουσική έκφραση και Δημιουργία”, 24 Μαρτίου 2012, Πρέβεζα. https://www.atpreveza.gr/index.php/culture/379-mousikh-ekfrash-kai-dhmiourgia 

 • Παγγέ, Τ. (2013). Η συμβολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Συνέδριο με θέμα: «Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα Γιάννενα», 29-31 Μαρτίου 2013, Ιωάννινα.

 • Παγγέ, Τ. (2013). Εκπαίδευση Δυναμικές προοπτικές για ανάπτυξη [Προσκεκλημένη Ομιλήτρια]. Συνέδριο Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Εκπαίδευση και Βιο-Περιβάλλον», Money Show, 12-13 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη.

 • Pange, J. (2013). Presentation of the University of Ioannina. General Assembly of  UniAdrion, 22-23 April 2013, Koper, Slovenia.

 • Παγγέ, Τ. (2014). Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. [Προσκεκλημένη Ομιλήτρια]. Επιμορφωτική συνάντηση Νηπιαγωγών, Ρέθυμνο.

 • Παγγέ, Τ. (2014). Ακαδημαϊκό κείμενο και αξιοποίηση του διαδικτύου. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Καινοτόμες Διδακτικές Τεχνικές και Γραπτός Επιστημονικός Λόγος. Ας τους μάθουμε να μαθαίνουν (σελ. 36-46). 5ο Θερινό Πανεπιστήμιο 2014, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Άνδρος. https://www.edae.net/υλοποιημένα-θερινά-πανεπιστήμια

 • Participation at ACA-IKY Seminar: “Internationalization of Academic Freedom”, 26-27 April 2018, Athens. https://aca-secretariat.be/post_event/western-balkans-higher-education-contact-seminar/ 

 • Participation at the General Assembly of the UniAdrion Association, 21-22 May 2018, Bologna. https://cpmr.org/uncategorized/ai-nurecc-presented-at-uniadrion-general-assembly/17896/# 

 • Παγγέ, Τ. (2019, Φεβρ 27). Η Δια Βίου Εκπαίδευση στην Ευρώπη. Μελέτες περίπτωσης. Εκδήλωση του ΚΕΔΙΒΙΜ με θέμα: “Προοπτικές της Δια Βίου Μάθησης στο νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων”, Ιωάννινα. http://dikeppee.uoi.gr/kek/index.php?option=com_content&view=article&id=104:invitation-event-27-2-2019&catid=10&lang=el&Itemid=125  

 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr