Επιστημονικό Έργο

Διδακτορικές Διατριβές

 Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν στις ερευνητικές διαδικασίες του ΠΤΝ

και συνεργάζονται με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 

 

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου ήταν Επιβλέπουσα στις παρακάτω

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

 

Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η σχέση γραμμικής και μη γραμμικής υπολογιστικής επιστήμης.

Σημείωση: Ακολούθησε και επίβλεψη μεταδιδακτορικής έρευνας (υποτροφία από το ΙΚΥ)

Τρέχουσα θέση: Dubai Data Establishment, HAE.

 

Ονοματεπώνυμο: ΖΩΗ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διερεύνηση της αντίληψης και την αξιοποίηση εννοιών των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών σε μικρά παιδιά: Η έννοια του ρίσκου.

Τρέχουσα θέση: Liverpool Hope University, Ass. Professor, UK.

 

Ονοματεπώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης στο διαδίκτυο, σχεδιασμός και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην Ελλάδα. Η περίπτωση του σημασιολογικού διαδικτύου.

Τρέχουσα θέση: Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, GR.

 

Ονοματεπώνυμο: ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Παιδεία και Πολιτισμός στον Παροικιακό Ελληνισμό του 19ου αιώνα: Η εφημερίδα Βρεττανικός Αστήρ (1860-1863) του Λονδίνου και η αξιοποίησή της μέσω των Νέων Τεχνολογιών, Μέρος Α' (1860).

Τρέχουσα θέση: Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διοικητικός Υπάλληλος, GR.

 

Ονοματεπώνυμο: ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΚΗ.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Χρήση και αποτελεσματικότητα των Νέων Τεχνολογιών στην αξιολόγηση της τυπικής και άτυπης μάθησης του προφορικού λόγου παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας.

Τρέχουσα θέση: Τμήμα Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, GR.

 

Ονοματεπώνυμο: XIA LIANZHONG LIU.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: The use of ICT in preschool education: A comparative study between Greece and China.

Τρέχουσα θέση: Εκπαιδευτικός, CN.

 

Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Αξιοποίηση των στάσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα δεδομένων και ασφάλειας διαδικτύου με χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τρέχουσα θέση: Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, GR

 

Συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της KLAIPEDA και MRU (Λιθουανία) για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών των κκ. Aelita Skarbaliene και Egidijus Skarbalius.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr