Επιστημονικό Έργο

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διευθυντή και Μελών του Εργαστηρίου  
  • Στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία" του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
  • Στο ΔΠΜΣ "Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία" του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
  • Στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΚΠ65, στο ΕΑΠ
  • Στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Ρόδο 
  • Στο ΠΜΣ "Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας" του Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου
  • Στο MRU (Mykolas Romeris University) Lithouania, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  7 

  •  ERASMUS + L7 – Masters in Entrepreneurship, ΜΗΕΙ-ΜΕ   Online Masters Programme COORDINATOR AeA, Malta Level 7

 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr