Επιστημονικό Έργο

Ερευνητικά Προγράμματα

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά  ερευνητικά προγράμματα με θέματα :

τη δια βίου εκπαίδευση,

την εκπαίδευση από απόσταση,

τη διασύνδεση πανεπιστημίου και κοινωνίας,

την ανάπτυξη άλλων  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

 

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου συμμετέχει ως μέλος επιστημονικής ή/και ερευνητικής ομάδας, στα ακόλουθα  Διεθνή προγράμματα:

 1. THENUCE – SOCRATES (2001-2004). 
 2. ALPINE - GRUNDVING (2001-2004).
 3. EULLEARN (2004-2007).
 4. EQUIPE (2004-2006)
 5. EQUIPE PLUS (2006-2007)
 6. REFINE (2005)
 7. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (εισηγήτρια) (1997-2007).
 8. Πρόγραμμα αναβάθμισης προπτυχιακών σπουδών –Συμπληρωματικός εκπ/κος εξοπλισμός  Τμημάτων του Παν/μιου Ιωαννίνων ενέργεια 5.2.7 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  (2006)
 9. Interreg IIIA, Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία (2008) Ε. Υ. στο έργο «Η κοινή Αρχιτεκτονική κληρονομία των αρχοντικών σπιτιών της Ηπείρου και της Νοτίου Αλβανίας»
 10. SIRUS (SHAPING LLL UNIVERSITY STRATEGIES)  (2009-2011)
 11. IMPLEMENT (2012)
 12. Observal net (2013)
 13. COMMIT (2013 - 2016)
 14. MHEI-ME (2017-2020)
 15. SUNBEAM UNIADRION (2017-2019)
 16. YESS -Young Enterpreneurs Startup School (2019)
 17. ARPEL4Entrep (2020-2023)

 

Επίσης συμετείχε στα ακόλουθα Εθνικά έργα 

 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 100 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (10440)

  • από 06/08/1995 μέχρι 26/08/1995,

 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 100 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (10442)

  • από 15/07/1995 μέχρι 05/08/1995,

 3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (10676)

  • από 01/05/1997 μέχρι 31/12/1999,

 4. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) (11009)

  • από 01/06/2000 μέχρι 31/08/2000, μ και εκτελούμενο έργο: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 5. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΑ) (11028)

  • από 01/01/2000 μέχρι 31/12/2000, και εκτελούμενο έργο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 1) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

  • από 01/01/2000 μέχρι 30/06/2000, και εκτελούμενο έργο: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • από 01/06/2000 μέχρι 31/12/2000, και εκτελούμενο έργο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

 6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (11166)

  • από 01/01/2001 μέχρι 31/07/2001, και εκτελούμενο έργο: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

  • από 01/01/2001 μέχρι 31/07/2001, και εκτελούμενο έργο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΡΤΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΘΗΒΑ

 7. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2001-2004) - ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (11202)

  • από 01/07/2002 μέχρι 31/08/2002, και εκτελούμενο έργο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (11322)

  • από 01/12/2002 μέχρι 31/01/2003, και εκτελούμενο έργο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΕ 1-7

 9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) 2002-2005 - ΠΤΝ – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ (11362)

  • από 01/01/2003 μέχρι 31/12/2003, και εκτελούμενο έργο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ", "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ" και "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ"

  • από 01/01/2004 μέχρι 31/12/2004, και εκτελούμενο έργο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ"

  • από 01/01/2005 μέχρι 15/07/2005, και εκτελούμενο έργο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 10. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΥΠΟΕΡΓΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (11543)

  • από 01/01/2004 μέχρι 31/12/2004, και εκτελούμενο έργο: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΚΑΙ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

  • από 01/01/2005 μέχρι 31/12/2005, και εκτελούμενο έργο: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

 11. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (11544)

  • από 01/05/2003 μέχρι 31/08/2005, και εκτελούμενο έργο: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι" ΚΑΙ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (ΙΙ)"

  • από 01/05/2003 μέχρι 31/08/2005, και εκτελούμενο έργο: Α. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • από 01/09/2006 μέχρι 31/08/2008, και εκτελούμενο έργο: -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕ2 -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕ11 -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ12 -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΠΕ13 -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ" ΠΕ14

 12. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΚ) (21098)

  • από 01/03/2000 μέχρι 30/09/2000, και εκτελούμενο έργο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

 13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ΝΗΡΗΙΔΕΣ - ΠΛΕΙΑΔΕΣ (22065)

  • από 13/11/2006 μέχρι 13/03/2007, και εκτελούμενο έργο: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ)

 14. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΟΔΙΠ Π.Ι.) (80536)

  • από 01/06/2011 μέχρι 31/07/2011, και εκτελούμενο έργο: Π3.4: ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  • από 01/09/2011 μέχρι 30/09/2011, και εκτελούμενο έργο: Π3.5: ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2010-2011

  • από 01/06/2012 μέχρι 31/07/2012, και εκτελούμενο έργο: Π3.8: ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2011-2012

  • από 14/09/2012 μέχρι 30/09/2012, και εκτελούμενο έργο: Π3.9: ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 2011-2012 ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 15. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΕΔΕΓΠΟ 2011-2012 (80704)

  • από 20/10/2011 μέχρι 31/05/2012, και εκτελούμενο έργο: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 16. ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (80859)

  • από 10/12/2012 μέχρι 28/02/2013, και εκτελούμενο έργο: Π1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

  • από 04/03/2013 μέχρι 31/08/2013, και εκτελούμενο έργο: Π1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 17. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ1.12) (81077)

  • από 01/03/2013 μέχρι 30/04/2013, αι εκτελούμενο έργο: Π12.3.3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ & ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

 18. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)-Β ΦΑΣΗ (81113)

  • από 01/11/2013 μέχρι 31/12/2013, και εκτελούμενο έργο: Π3.12: ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

 

 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr