Επιστημονικό Έργο

Διαδικτυακά (Online) Μαθήματα

Τα διαδικτυακά μαθήματα με χρήση Νέων Τεχνολογιών,
σε θέματα Εκπαίδευσης από απόσταση,
επιστημονικής έρευνας-ανάλυσης δεδομένων
υπάρχουν στο ecourse.uoi.gr στον ιστοχώρο Π.Τ.Ν.-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 Συγκεκριμένα:

  • Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

  • Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι (ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)*

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Χρήση Η/Υ II

  • Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Εκπαίδευση

  • Πληροφορική και Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες

 

* Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του έργου "ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», στην ημερίδα που πραγματοποίησε στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στις 30/11/2015, βράβευσε τη Δ/ντρια του Εργαστηρίου γα το μάθημα "εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση υπολογιστή".
 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr