Επιστημονικό Έργο

Επιστημονικά Περιοδικά

 Η διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι μέλος στη συντακτική επιτροπή των παρακάτω Επιστημονικών Περιοδικών:

 • Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ηλεκτρονικό περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης 
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού The journal for Open and Distance Education and Educational Technology’, Ανοικτή Εκπαίδευση.
 • Μέλος στο editorial board of “Multidiszciplináris Kihívások Sokszínű Válaszok(=Multidisciplinary Challenges - Diverse Responses, MKSV) periodical
 • Member of the editorial board of American Journal of Education and Information Technology (AJEIT).
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού SERJ
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού IJASS (http:www.hsss.gr)
 • Κριτής Εργασιών περιοδικού, Developmental Psychology
 • Κριτής Εργασιών, Επιστημονικών Δημοσιευμάτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων’.
 • Κριτής Εργασιών, στο περιοδικό «Informatics Open Access Journal»
 • Κριτής Εργασιών, στο περιοδικό Journal of Education, Society and Behavioural Science
 • Κριτής Εργασιών, στο περιοδικό the ISPRS International Journal of Geo-Information
 • Κριτής Εργασιών, στο περιοδικό Journal of Learning for Development
 • Κριτής Εργασιών, στο περιοδικό European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education
 • Κριτής Εργασιών, στο περιοδικό Journal of Cleaner production, Elsevier
 • Κριτής Εργασιών, στο περιοδικό International Journal of Information and Learning Technology ISSN: 2056-4880

 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr