Άξονες Ανάπτυξης

Θερινά Σχολεία

 

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση 

Διοργάνωσε Διεθνή Θερινά Σχολεία

με έμφαση σε θέματα που εστιάζονται στην Πληροφορική και Εκπαίδευση και την Μεθοδολογία Έρευνας.

 

Στα σχολεία αυτά συμμετείχαν Ελληνες και ξένοι καθηγητές, από διάφορα  ΑΕΙ, καθώς επίσης 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα Θερινά Σχολεία πραγματοποιήθηκαν στην Κόνιτσα-  Ιωαννίνων και διαδικτυακά

με την υποστήριξη τοπικών και άλλων φορέων.

 

Συγκεκριμένα:

Διεθνές Θερινό Σχολείο 2015

 

Διεθνές Θερινό Σχολείο 2016

 

Διεθνές Θερινό Σχολείο 2019

 

Διεθνές Θερινό Σχολείο 2021

 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr