Άξονες Ανάπτυξης

Συνεργασίες με Ερευνητικά Κέντρα

 Μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν ενεργά σε Διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες:

Α. Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus

1. "Yuri Gagarin" State Technical University of Saratov, Ρωσία

Β. Πρωτόκολλα Συνεργασίας

1. Higher School of Technology and Energy of Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Ρωσία
2. "Yuri Gagarin" State Technical University of Saratov, Ρωσία
3. Ivane Javakhisvili Tbilisi State University, Γεωργία

Γ. Διμερείς Συμφωνίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

1. Universita degli studi di Foggia, Ιταλία
2. University of Zadar, Κροατία
3. Kaunas University of Technology, Λιθουανία
4. Vytautas Magnus University (Education Academy), Λιθουανία
5. Mykolas Romeris University, Λιθουανία
6. Klaipeda University, Λιθουανία
7. University of Pecs, Ουγγαρία
8. Universidade de Aveiro, Πορτογαλία
9. Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Ρουμανία
10."Usak University (UŞAK ÜNİVERSİTESİ)", Τουρκία

 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr