Επιστημονικό Έργο

Σκοπός

Το Εργαστήριο ΝΤ και Εκπαίδευσης από Απόσταση, δραστηριοποιείται από το 2003 εξυπηρετώντας κύριες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες πρωτίστως στα αντικείμενα της πληροφορικής, των εφαρμοσμένων μαθηματικών και της επιστημονικής έρευνας.

Οι δράσεις του Εργαστηρίου εστιάζονται σε τρεις στρατηγικούς άξονες:

1) την Ανάπτυξη

Του εκπαιδευτικού υλικού με χρήση ΤΠΕ, των μεθόδων διδασκαλίας με εφαρμογή της εκπαίδευσης από απόσταση, των συνεργατικών τρόπων εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην τάξη του νηπιαγωγείου και των προγραμμάτων εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις διαδικτυακές εφαρμογές σύμφωνα με τις εκάστοτε προτάσεις «Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2) Την Υποστήριξη

των φοιτητών (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) αλλά και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών, της διαδικτυακής εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

3) την Προαγωγή

των δικτύων συνεργασίας με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της αλλοδαπής και της ημεδαπής με κύριο στόχο την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, την ενδυνάμωση των ερευνητικών συνεργασιών, την προσέλκυση ξένων φοιτητών, την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, και παράλληλα την διοργάνωση κοινών σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν διοργανωθεί με επιτυχία, συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, θερινά σχολεία, με συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων του χώρου, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Εξωτερικό.

Η παρουσία του Εργαστηρίου είναι σημαντική και σε τοπικό επίπεδο, ενδυναμώνοντας την διασύνδεση Πανεπιστημίου – κοινωνίας, μέσα από προγράμματα, καινοτόμες δράσεις όπως το «Πανεπιστήμιο των Παιδιών» και συχνή ενημέρωση των πολιτών σε καθημερινά θέματα όπως αυτό της «κυκλοφοριακής αγωγής» και του «ΓΚΠΔ» (Γενικού κανονισμού προστασίας Δεδομένων).

Τέλος στο Εργαστήριο διατηρείται ιστορικό αρχείο συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση και είναι στη διάθεση των φοιτητών.

 

ΥΣ. Η εικόνα στην ενότητα αυτή είναι λεπτομέρεια του έργου "Όξινη βροχή"184 X 154 cm, μικτή τεχνική σε μουσαμά, (2018) του συναδέλφου κου. Γιάννη Χρηστάκου τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών & Εκπαίδευσης από Απόσταση,
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα
 
τηλ. 2651005795 και 2651005792
email: jpagge@uoi.gr